Myszkowski Budżet Partycypacyjny


Lista wszystkich zgłoszonych projektów:

Liczba wszystkich projektów: 17

Nazwa dzielnicy: MRZYGŁÓDKA
Lokalizacja projektu: Strażnica OSP Mrzygłódka ul. Pogodna 4
Tytuł projektu: Wymiana poszycia dachowego na strażnicy OSP Mrzygłódka
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Beata Pochodnia
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 50000 zł


W celu utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej OSP Mrzygłódka konieczna jest wymiana poszycia dachowego strażnicy na powierzchni około 300 m2. W chwili obecnej dach jest pokryty płytami azbestowymi, które mają już kilkadziesiąt lat. Poszycie wymaga wymiany, ponieważ dach przecieka w wielu miejscach powodując zalewanie strażnicy i garażu, niszczenie sprzętu a tym samym zagraża gotowości bojowej straży. Z uwagi na materiał, którym dach jest pokryty, nie jest możliwa jego naprawa. Względy ochrony środowiska powodują konieczność zdjęcia i utylizacji płyt azbestowych, co wynika również z prawa unijnego. Dotychczasowe poszycie ma zostać zastąpione blachą trapezową.

Nazwa dzielnicy: CISZÓWKA
Lokalizacja projektu: ulica Pohulańska
Tytuł projektu: Modernizacja ulicy Pohulańskiej
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Małgorzata Dyja
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 143850 zł


Modernizacja (naprawa) oraz ułożenie pasa drogi z płyt IOMB na ulicy Pohulańskiej na odcinku od ulicy Pięknej do posesji nr 33 tj. na dł 300 m i szer. 3,5 m. Łącznie na około 1050 m2. Ulica Pohulańska jest łącznikiem ulicy Pięknej i 8 Marca. Droga jest w stanie fatalnym. W okresie wiosny i jesieni całą szerokością ulicy płynie woda z pól znajdujących się w górnych partiach ww. ulicy, zalewając przy tym działki i posesje osób tam zamieszkałych. Użytkowanie drogi w tym okresie powoduje tworzenie się kolein, kilkumetrowe dziury i wyboje, niszcząc przy tym podwozia samochodów osób tam zamieszkałych i przejeżdżających. Ze względu na brak przepuszczalności podłoża (glina) oraz niewyprofilowane pobocze (bez spadku na zewnątrz) woda przez długi czas stoi w zagłębieniach na drodze. W związku z corocznymi doraźnymi pracami remontowymi drogi przez mieszkańców ulicy Pohulańskiej tj. uzupełnianie ubytków frezem i szlaką oraz równanie nawierzchni, przez okres letni można z niej korzystać, lecz kurz i pył unoszący się po przejechaniu pojazdu jest nie do zniesienia.

Nazwa dzielnicy: BĘDUSZ
Lokalizacja projektu: Szkoła Podstawowa nr 7 w Myszkowie - Będuszu
Tytuł projektu: Bezpieczna Szkoła
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Dominik Lech
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 40000 zł


Projekt dotyczy poprawy bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia terenu Szkoły Podstawowej nr 7 w Będuszu przed niszczeniem obiektu oraz terenu szkoły poprzez montaż trzech kamer umieszczonych na terenie szkoły, w tym placu zabaw i boiska, wybudowaniu ekonomicznego oświetlenia LED na terenie placu zabaw Nivea i boiska wraz z rozdzielnią. Podłączeniem do miejskiego monitoringu oraz zakupem nagłośnienia konferencyjnego i modernizacją komputerów w pracowni informatycznej.

Nazwa dzielnicy: MRZYGŁÓD
Lokalizacja projektu: Myszków, Plac Spotowy część działki 1013/28
Tytuł projektu: Rozbudowa kompleksu sportowego "Orlik" o zaplecze rekreacyjno-integracyjne dla mieszkańców dzielnicy Mrzygłód
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Zofia Jastrzębska, Maria Pędoła, Jolanta Chabzda, Andrzej Jastrzębski
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 150000 zł


Lokalizacja Plac Sportowy - część działki 1013/28 położonej przy Orliku w Mrzygłodzie. Celem tego projektu jest powiększenie kompleksu sportowego o część rekreacyjno-integracyjną zlokalizowaną obok Orlika, od strony ulicy Paderewskiego i ulicy Włodowskiej. Wykonanie tego projektu spowoduje, że mieszkańcy dzielnicy Mrzygłód oraz osoby korzystające z obiektów sportowych będą miały dostęp do części rekreacyjnej, w której mogą odbywać się plenerowe spotkania, imprezy okolicznościowe, pieczonki, spotkania klasowe młodzieży oraz zainstalowanie elementów siłowni zewnętrznej umożliwi wykonywanie ćwiczeń na wolnym powietrzu.

Nazwa dzielnicy: BĘDUSZ
Lokalizacja projektu: Budynek remizy strażackiej Myszków ul. Wyzwolenia 34
Tytuł projektu: Remont i doposażenie garażu OSP Będusz
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Artur Wrona
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 40000 zł


Projekt dotyczy poprawie warunków socjalno bytowych i organizacyjnych, a także pozwoli na lepsze zabezpieczenie sprzętu pożarowego: 1. wymiana dwóch okien, 2. wymiana dwóch bram wjazdowych, 3. położenie płytek na posadzce i ścianach garażu, 4. wykonanie wylewki na posadzce garażu, 5. zakup szafek ubraniowych, co w rezultacie wpłynie na szybszą reakcję w sytuacjach kryzysowych. Miejscem inwestycji jest remiza OSP Będusz.

Nazwa dzielnicy: CENTRUM
Lokalizacja projektu: OSP Myszków ul. Kościelna 3
Tytuł projektu: Podniesienie sprawności bojowej jednostki OSP Myszków
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Jakub Tokarski
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 150000 zł


Projekt dotyczy nadbudowy budynku garażowego OSP w Myszkowie z częściową rozbiórką i modernizacją garażu przeznaczonego na garażowanie samochodów pożarniczych marki Jelcz i Tarpan Honker oraz remontu pomieszczenia przygarażowego, w celu zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia dla samochodów pożarniczych i tym samym sprawniejszego wyjazdu do akcji ratowniczo-gaśniczej. Dotychczasowe pomieszczenie garażowe posiada zbyt małą przestrzeń dla tego typu pojazdów, co w konsekwencji utrudnia szybki i sprawny wyjazd do zdarzeń. Z powodu braku docieplenia samochód marki Jelcz na okres zimy zostaje wycofany z podziału bojowego. Dlatego też garaż stanowi bardzo ważną część strażnicy OSP, gdyż bez samochodu jednostka OSP nie jest zdolna do podejmowania działań ratowniczych.

Nazwa dzielnicy: POHULANKA
Lokalizacja projektu: ulica Chmurna
Tytuł projektu: Nowy wizerunek ulicy Chmurnej
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Marian Tylkowski, Mirosława Picheta
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 150000 zł


Przebudowa drogi gminnej w ulicy Chmurnej na odcinku ok.100mb, polegająca na budowie drogi o nawierzchni bitumicznej z krawężnikami po obu stronach jezdni. Planowana szerokość to 4.5-5m. Z uwagi na zmieniające się warunki cenowe na rynku, jako mieszkańcy proponujemy również rozwiązania alternatywne. Jednym z rozwiązań może być droga o nawierzchni bitumicznej z utwardzonym poboczem bez krawężników, drugim droga z krawężnikami po obu stronach jezdni i nawierzchnią utwardzoną tłuczniem.

Nazwa dzielnicy: NOWA WIEŚ
Lokalizacja projektu: Plac zabaw ul. Słowackiego-Bociania, Myszków
Tytuł projektu: Mobilny budynek socjalny zaplecza sportowego
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Jarosław Sumorowski
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 75000 zł


Projekt dotyczy zakupu mobilnego budynku, który będzie stanowił zaplecze sanitarno-szatniowe obiektu sportowego. Budynek będzie składał się z 4 pomieszczeń tj. szatni dla gospodarzy i gości wraz z prysznicami, w każdej z nich z węzłem sanitarnym, pomieszczenia mniejszego dla sędziów oraz pomieszczenia administracyjnego. Budynek ocieplony, z pełną instalacją elektryczną wewnątrz, ławkami, wieszakami i innymi akcesoriami stanowiącymi zaplecze działalności sportowo-rekreacyjnej. Celem głównym projektu będzie stworzenie mieszkańcom dzielnicy Nowa Wieś odpowiednich warunków sanitarno-szatniowych przy korzystaniu z obiektów sportowych. Stowarzyszenie Klub Sportowy Warta Myszków prowadzi dwie drużyny piłkarskie tj. drużynę seniorów grającą obecnie w B klasie oraz drużynę trampkarzy grającą w lidze okręgowej Podokręgu Piłki Nożnej Częstochowa. Obecnie nie posiada szatni, w której zawodnicy mogliby się przebierać do zawodów a po za zawodach wykąpać się w warunkach minimum sanitarnego. Wszystkie drużyny, z którymi przychodzi zmierzyć się zawodnikom KS Warta, takie zaplecze sanitarno-szatniowe posiadają, w większości na bardzo wysokim standardzie. Dodatkowo oprócz zawodników KS Warta, korzystać z budynku mogliby również uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 oraz strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej Myszków Nowa Wieś. Poza tym planowana jest rozbudowa placu zabaw w parku przy ul.Słowackiego - Bocianiej poprzez wybudowanie mini amfiteatru, na którym mogłyby się odbywać różne imprezy kulturalno-rozrywkowo-rekreacyjne dla mieszkańców dzielnicy. Podczas tych imprez uczestnicy mogliby również korzystać z przedmiotowego budynku. Poprzez fakt, iż budynek mobilny, w każdej chwili mógłby być przeniesiony w inne miejsce, wedle zapotrzebowania, w związku z tym, iż Stowarzyszenie KS Warta Myszków rozgrywa mecze na obiekcie, który nie jest własnością Gminy Myszków, lokalizacja obiektu planowana jest w parku przy ulicy Słowackiego-Słowicza-Bociania.

Nazwa dzielnicy: CENTRUM
Lokalizacja projektu: Teren Przedszkola Nr 4, ul.Skłodowskiej 7, Myszków
Tytuł projektu: Plac zabaw dla Malucha
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Grzegorz Lech
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 149742 zł


Projekt Plan zabaw dla Malucha zlokalizowany będzie na ul. Skłodowskiej nr 7 (teren Przedszkola nr 4) w Myszkowie. Projekt zakłada budowę placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią gumową z płyt wraz z atestowanymi urządzeniami zabawowymi. Realizacja projektu przyczyni się do zapewnienia dzieciom bezpiecznego miejsca do zabawy. Projekt przyczyni się do prawidłowego i bezpiecznego rozwoju fizycznego dzieci. Przyczyni się również do podniesienia poziomu atrakcyjności spędzania wolnego czasu przez dzieci w dzielnicy.

Nazwa dzielnicy: BĘDUSZ
Lokalizacja projektu: Ochotnicza Straż Pożarna Myszków-Smudzówka
Tytuł projektu: Utrzymanie gotowości bojowej straży
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Łukasz Lasocki
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 70000 zł


Projekt dotyczy rozbudowy oraz ocieplenia garażu remizy. Celem przebudowy garażu jest zwiększenie miejsca wokół naszego samochodu bojowego, pozwoli nam to na szybszą, oraz bezpieczniejszą organizację przy wyjazdach do zdarzeń, pożarów itp. Ocieplenie garażu pozwoli naszej jednostce utrzymać gotowość bojową przez cały rok. Zimą gdy garaż nie jest ocieplony, jesteśmy zmuszeni opróżnić zbiornik wody oraz pompy na samochodzie, aby nie doszło do ich uszkodzenia.

Nazwa dzielnicy: NOWA WIEŚ
Lokalizacja projektu: OSP Myszków Nowa Wieś ul. Nowowiejska 2, 42-300 Myszków
Tytuł projektu: Wymiana dachu na garażach strażnicy OSP Myszków Nowa Wieś
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Robert Czerwik
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 91000 zł


Projekt dotyczy wymiany dachu o powierzchni 350m2 na garażach strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Myszkowie Nowej Wsi. Wymiana dachu jest niezbędna do utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej dla jednostki OSP Myszków Nowa Wieś. Nowy dach uchroni przed zalaniem i zniszczeniem specjalistycznego sprzętu zlokalizowanego w garażach jednostki służącego do ratowania zdrowia i mienia ludzkiego.

Nazwa dzielnicy: MRZYGŁÓDKA
Lokalizacja projektu: OSP Mrzygłódka
Tytuł projektu: Wóz strażacki dla OSP Mrzygłódka
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Beata Pochodnia
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 100000 zł


Projekt dotyczący zakupu używanego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mrzygłódka w celu utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Posiadany przez OSP wóz strażacki ma ponad 40 lat. Z uwagi na wieki i zużycie jego bardzo duża awaryjność zagraża gotowości bojowej. Koszt ponoszonych napraw jest bardzo wysoki, w związku z tym konieczny jest zakup mniej zużytego samochodu. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem byłby zakup używanego wozu strażackiego produkowanego od 2000 roku.

Nazwa dzielnicy: NOWA WIEŚ
Lokalizacja projektu: OSP Myszków Nowa Wieś 42-300 Myszków ul. Nowowiejska 2
Tytuł projektu: Zakup wyposażenia dla OSP Myszków Nowa Wieś
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Robert Czerwik
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 54000 zł


Projekt dotyczy zakupu specjalistycznego wyposażenia dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Myszków Nowa Wieś. Ma to na celu ulepszenie działań ratowniczo-gaśniczych, wzmocnienie operatywności strażaków oraz przyśpieszenie wczesnego reagowania na wszelkiego typu zagrożenia. Zakup nowego wyposażenia i specjalnych ubrań zapewni także zwiększenie bezpieczeństwa dla życia samych strażaków, którzy na co dzień biorą udział w trudnych akcjach.

Nazwa dzielnicy: MIJACZÓW
Lokalizacja projektu: Obszar leśny (Michałów) przy ul. Okrzei, nr. dzałki 2918/10
Tytuł projektu: PARK LEŚNY MICHAŁÓW Etap III
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Norbert Jęczalik
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 150000 zł


Reaktywowany Park Michałów dzięki pierwszej i drugiej edycji budżetu partycypacyjnego odzyskał urok. Przyciąga mieszkańców w każdym wieku z dzielnicy Mijaczów i z innych części miasta, duże zainteresowanie i chęć spędzania wolnego czasu poprzez aktywny wypoczynek skłania do dalszej rozbudowy tego parku i uatrakcyjnienie go przez nowe instalacje.

Nazwa dzielnicy: NOWA WIEŚ
Lokalizacja projektu: Szkoła Podstawowa Nr 6 w Myszkowie ul.Wapienna 2
Tytuł projektu: Zakup książek dla biblioteki przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Myszkowie
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Robert Czerwik
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 5000 zł


Projekt dotyczy uzupełnienia zasobów biblioteki szkolnej poprzez sfinansowanie zakupu książek i lektur dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Myszkowie. Rozszerzenie zaplecza biblioteki szkolnej umożliwi wzrost zainteresowania czytelnictwem wśród uczniów młodszych i starszych. Zakupione pozycje książkowe wspomogą realizację nowej podstawy programowej (dotyczy lektur), ułatwią dostęp do nowoczesnej literatury oraz wzbudzenie trwałego zainteresowania czytelnictwem.

Nazwa dzielnicy: BĘDUSZ
Lokalizacja projektu: ul. Pińczycka 2, działka nr 3/7
Tytuł projektu: Widok Jury-budowa wieży widokowej ze ścianką wspinaczkową
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Grzegorz Karcz
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 149814 zł


"Górka Będuska" jest jedną z najwyższych wzniesień w powiecie myszkowskim, z której widoki rozciągają się praktycznie aż do Częstochowy. Zrealizowanie przedmiotowego projektu, przyciągnie mnóstwo pasjonatów turystyki krajoznawczej do naszego miasta i dzielnicy. Ponadto, jako miejscowość leżąca na terenie jury krakowsko-częstochowskiej, nie możemy się pochwalić jakąkolwiek profesjonalną ścianką wspinaczkową, jak chociażby pobliski Siewierz. W przedmiotowym projekcie taka ścianka jest przewidziana. Założenia do projektu wieży: wysokość do 15 m, z możliwością podwojenia wysokości w kolejnej edycji budżetu partycypacyjnego.

Nazwa dzielnicy: BĘDUSZ
Lokalizacja projektu: ul. Czarnieckiego / ul.Wyzwolenia, działka 876/12
Tytuł projektu: Bezpieczne zejście z ul. Czarnieckiego na ul. Wyzwolenia. II ETAP - oświetlenie, utwardzenie kostką brukową.
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: RAFAŁ SKOREK
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 120000 zł


Zejście poprzez działkę nr 876/12 tzw. łącznik pomiędzy ul. Czarnieckiego a ul. Wyzwolenia jest ważnym miejscem komunikacji mieszkańców dzielnicy Będusz, jak i osób postronnych. W szczególności ważne jest dla mieszkańców w/w ulic, którzy idą do sklepów, przystanków autobusowych, kościoła, a przede wszystkim dla dzieci idących do szkoły, kościoła, placu zabaw, sklepów, przystanków autobusowych jak i z powrotem. Na chwilę obecną działka nie jest utwardzona we właściwy sposób. Ponadto w przypadku wystąpienia deszczu, grunt gliniasty staje się niebezpiecznie śliski, co może spowodować niebezpieczeństwo złamań, kontuzji lub urazów u pieszych. Nie mniejsze znaczenie ma brak oświetlenia w/w łącznika co w jednakowym stopniu może prowadzić do w/w komplikacji zdrowotnych.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE