Myszkowski Budżet Partycypacyjny


Budżet Partycypacyjny - IV Edycja

Zwany też budżetem obywatelskim to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu określonej części budżetu miasta: zgłaszając projekty, dyskutując nad nimi, a potem oddając na nie swój głos. Projekty, które uzyskają największe poparcie mieszkańców, wpisywane są do budżetu Myszkowa i realizowane w najbliższym roku budżetowym.

Na zadania objęte budżetem partycypacyjnym w projekcie budżetu miasta Myszkowa na 2019 rok przeznacza się kwotę 1.350.000 zł rozdzieloną na 9 dzielnic, dla każdej dzielnicy po 150.000 zł. Kwota ta może być przeznaczona na projekty dotyczące wielu sfer m. in. sportu, rekreacji, edukacji, kultury, komunikacji, ochrony środowiska, przestrzeni publicznej, zieleni miejskiej itp.

Trzy najważniejsze zasady Budżetu Partycypacyjnego:

  1. Realizacja zadania w ciągu jednego roku, kwota dla dzielnicy nie może przekroczyć 150.000zł
  2. Zadanie zlokalizowane na terenie stanowiącym zasób gminy
  3. Zadanie musi się mieścić w zadaniach własnych gminy

Harmonogram Budżetu Partycypacyjnego Miasta Myszków w 2018 r. (zadania do realizacji w 2019 r.)

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE