Myszkowski Budżet Partycypacyjny


GŁOSOWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE

Dziękujemy za udział w głosowaniu.

Budżet Partycypacyjny - IV Edycja

Już po raz czwarty startuje Myszkowski Budżet Partycypacyjny. Doświadczenia i efekty trzech poprzednich edycji pokazują wyraźnie, że mieszkańcy chętnie biorą udział w tego typu inicjatywach i nie brakuje im ciekawych pomysłów, dzięki którym nasza Mała Ojczyzna ma szansę jeszcze bardziej rozkwitnąć.

Liczymy na to, że IV edycja Budżetu Partycypacyjnego spotka się z Państwa dużym zainteresowaniem, a mieszkańcy kolejny raz pokażą, jak duży potencjał drzemie zarówno w nich, jak i w naszym mieście.

Na zadania objęte budżetem partycypacyjnym w projekcie budżetu miasta Myszkowa na 2019 rok przeznacza się kwotę 1.350.000 zł rozdzieloną na 9 dzielnic, dla każdej dzielnicy po 150.000 zł. Kwota ta może być przeznaczona na projekty dotyczące wielu sfer m. in. sportu, rekreacji, edukacji, kultury, komunikacji, ochrony środowiska, przestrzeni publicznej, zieleni miejskiej itp.

Trzy najważniejsze zasady Budżetu Partycypacyjnego:

 1. Realizacja zadania w ciągu jednego roku, kwota dla dzielnicy nie może przekroczyć 150.000zł
 2. Zadanie zlokalizowane na terenie stanowiącym zasób gminy
 3. Zadanie musi się mieścić w zadaniach własnych gminy

W tegorocznej edycji wprowadzono kilka zmian, które dotyczą:

zmiany harmonogramu:

 • Etap 1: składanie projektów - od 2 maja 2018 r. do 25 maja 2018 r.
 • Etap 2: publikacja listy zgłoszonych projektów - do dnia 4 czerwca 2018 r.
 • Etap 3: weryfikacja zgłoszonych projektów oraz konsultacja z wnioskodawcami projektów wraz z ich korektą - od 5 czerwca 2018 r. do 17 sierpnia 2018 r.
 • Etap 4: publikacja listy projektów dopuszczonych do głosowania i listy projektów odrzuconych - do dnia 28 sierpnia 2018 r.
 • Etap 5: spotkania Burmistrza Miasta z mieszkańcami w dzielnicach, celem zaprezentowania złożonych projektów od 29 sierpnia 2018 r. do 14 września 2018 r. Terminy spotkań zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta.
 • Etap 6: głosowanie elektroniczne mieszkańców w sprawie wyboru projektów do realizacji w 2019 r. w dniach od 20 września 2018 r. (od godz. 00:00) do 26 września 2018 r. (do godz. 23:59), poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.twojbudzet.miastomyszkow.pl
 • Etap 7: ogłoszenie wyników - przedstawienie listy rekomendowanych projektów do realizacji w 2019 r. w ciągu 5 dni od dnia ustalenia wyników głosowania.

Zmiana harmonogramu pozwala na wcześniejsze głosowanie, a zwycięskie projekty będzie można wprowadzić do projektu budżetu miasta na 2019 i ewentualnie do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

 • zwiększenia liczby osób popierających projekt z 30 do 50 mieszkańców danej dzielnicy,
 • zgłaszania realizacji jednego zadania w formularzu zgłoszenia projektu,
 • zapisu pozwalającego na połączenie projektów zgłoszonych o podobnym zakresie przedmiotowym lub lokalizacjijako jeden projekt

Harmonogram Budżetu Partycypacyjnego Miasta Myszków w 2018 r. (zadania do realizacji w 2019 r.)

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE