Myszkowski Budżet Partycypacyjny


Lista wszystkich zgłoszonych projektów II Edycja

Liczba wszystkich projektów: 30

Nazwa dzielnicy: POHULANKA
Lokalizacja projektu: Las w okolicy Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego Dotyk Jury ul. Dobra, Myszków Światowit
Tytuł projektu: Śladami dinozaurów
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Ewelina Pietrakowska
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 120000 zł
Numer projektu: 30


Projekt dotyczy utworzenia parku lub ścieżki dinozaurów. Figury dinozaurów (kilka sztuk) naturalnych wielkości, zostałyby ustawione w skupisku lub przy Trasie Zdrowia PZU, w lesie przy Dotyku Jury. Figury służyłyby do celów edukacyjnych, poznawczych, poszerzania zakresu zainteresowań dzieci, młodzieży i dorosłych.

Nazwa dzielnicy: CENTRUM
Lokalizacja projektu: "Centrum" ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
Tytuł projektu: II strona budowy chodnika – dokończenie inwestycji z 2015 r. w ul. Prymasa Wyszyńskiego
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Janina Noszczyk
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 120000 zł
Numer projektu:


Mieszkańcy dzielnicy „Centrum” dziękują za wybudowanie jednej strony chodnika przy ul. Wyszyńskiego („wreszcie się doczekaliśmy”), a jednocześnie proszą o realizację budowy drugiej strony - dokończenie drugiej strony budowy chodnika byłoby uwieńczeniem inwestycji, temat byłby zakończony. Zdaniem mieszkańców jest to projekt trwały, który posłuży na lata i jak najbardziej zasadny. Jedna strona – (r.b. 2015, a druga str. 50lat wcześniej).

Nazwa dzielnicy: CENTRUM
Lokalizacja projektu: ul. Skłodowskiej 7, 42-300 Myszków, Teren Przedszkola Nr 4
Tytuł projektu: Boisko wielofunkcyjne dla MALUCHA
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Grzegorz Lech
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 119424 zł
Numer projektu:


Projekt „Boisko wielofunkcyjne dla MALUCHA” zlokalizowany będzie na ulicy Skłodowskiej nr 7 (teren Przedszkola nr 4) w Myszkowie. Projekt zakłada budowę wielofunkcyjnego boiska o wymiarach 28mx10m z nawierzchnią poliuretanową wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem zawierającym bramki aluminiowe z siatkami oraz słupki aluminiowe wielofunkcyjne do siatkówki wraz z siatką. Realizacja projektu przyczyni się do zapewnienia dzieciom bezpiecznego miejsca do gier zabaw. Obecnie na placu przedszkolnym mieści się boisko z nawierzchnią asfaltową. Nawierzchnia obecnego boiska jest bardzo zniszczona, asfalt jest popękany, co stanowi niebezpieczeństwo podczas jego użytkowania przez dzieci. Dzieci bawiąc się na nim narażone są na wypadki i skaleczenia. Projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do przedszkola oraz małych mieszkańców pobliskiego osiedla korzystających z boiska na terenie przedszkola. Modernizacja obecnego boiska będzie nieodzownym atutem rozwijania ducha sportowego dla przedszkolaków, co przyczyni się do podniesienia poziomu rozwoju aktywności fizycznej dzieci. W dzielnicy brakuje boiska przeznaczonego dla dzieci w wieku przedszkolnym, zapewniającego bezpieczeństwo zabawy i ćwiczeń ruchowych. Nowe boisko będzie służyło dzieciom rozwijaniu sprawności fizycznej oraz będzie pożytkowane również w celu rozwijania zabaw ruchowych, konkursów sportowych, a w przyszłości będzie podstawą do założenia "Klubu Małego Sportowca".

Nazwa dzielnicy: CENTRUM
Lokalizacja projektu: Plac szkolny Zespołu Szkół nr 5, ul. Sikorskiego 20a, dz. ew. nr 6243, 6247/1, 6247/6, 6248/3
Tytuł projektu: Boiska na 5-tkę
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Dariusz Muszczak, Adam Zaczkowski
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 120000 zł
Numer projektu:


Dzielnica Centrum to skupisko osiedli wysokiej zabudowy, w której na stosunkowo małej powierzchni zamieszkuje bardzo duża liczba mieszkańców. Zwarta zabudowa, mała liczba terenów zielonych, brak parku oraz terenu dedykowanego rekreacji i wypoczynkowi sprawia, że duża część mieszkańców spędza wolny czas w bezpośrednim sąsiedztwie swojego miejsca zamieszkania. Największym problemem jest mała ilość infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, miejsc, w których mieszkańcy, szczególnie dzieci i młodzież mogłyby rozwijać swoje pasje i móc korzystać z profesjonalnej, nowoczesnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. W dzielnicy Centrum, w największym skupisku bloków zlokalizowany jest największy zespół szkół w mieście – Zespół Szkół nr 5, do którego uczęszcza największa ze wszystkich szkół w mieście liczba dzieci i młodzieży. Tak Szkoła Podstawowa, jak i Gimnazjum cieszą się bardzo dobrymi opiniami, jako placówki bardzo dobrze przygotowujące dzieci i młodzież do dalszych etapów kształcenia. Jednak jak na tak dużą szkołę, zaplecze sportowe jest zdecydowanie niewystarczające. Szkoła dysponuje co prawda boiskiem ze sztuczną nawierzchnią, wybudowanym w ramach programu PZU Blisko Boisko, ale jest to boisko wyłączne do piłki nożnej. Pozostałe obiekty (betonowe boiska i place) nie spełniają żadnych norm stawianych dzisiaj obiektom sportowym, wręcz stwarzają niebezpieczeństwo dla osób z nich korzystających. Orliki, które powstały w dzielnicach Nowa Wieś i Mrzygłód, są obiektami wielozadaniowymi, można powiedzieć kompleksowymi, które pozwalają na uprawianie wielu dyscyplin sportowych. Dlatego też w ramach niniejszego projektu proponujemy rozpoczęcie procesu zagospodarowania terenu placu szkolnego przy ZSP nr 5 i wykonanie w pierwszym etapie dwufunkcyjnego boiska do siatkówki i koszykówki, w technologii sztucznej nawierzchni. Obiekt będzie służył jako zaplecze sportowe dla szkół, a także będzie ogólnodostępnym boiskiem dla mieszkańców dzielnicy i miasta.

Nazwa dzielnicy: MIJACZÓW
Lokalizacja projektu: 3232/21, 3232/25 Aleja Wolności 24 i 24A
Tytuł projektu: Remont drogi dojazdowej do budynków 24 i 24A przy Alei Wolności
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Walenty Chachulski
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 120000 zł
Numer projektu:


Projekt dotyczy remontu drogi łączącej ul. Wolności z ul. Leśną przy blokach nr 24 i 24A od strony płd-wschodniej. Celem realizacji będzie ułatwienie przejazdu. Droga od 1977 r. nie była remontowana. Zrealizowanie projektu umożliwi bezpieczny dojazd samochodów uprzywilejowanych a dla użytkowników mieszkających na Mijaczowie skróci czas przejazdu. Skróci dojazd do szpitala oraz dróg głównych, rozwiąże istniejący problem dojazdu i wyjazdu, który utrudnia dojazd i wyjazd firmie odbierającej odpady komunalne z naszego terenu.

Nazwa dzielnicy: POHULANKA
Lokalizacja projektu: Zespół Szkół Publicznych nr 2 im. Jana Pawła II w Myszkowie 42-300 Myszków, ul. Jaworznicka 34 Graniczna Działka nr. 8276-obręb Myszków
Tytuł projektu: Obiekt Sportowy - boisko etap II, bieżnia, urządzenia street workout
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Beata Jakubiec-Bartnik
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 120000 zł
Numer projektu:


Obiekty sportowe są ważnym elementem w rozwoju dzieci i młodzieży. Wybudowanie obiektu sportowego min: boisko, bieżnia lekkoatletyczna oraz urządzenia do street workaout są bardzo istotne w rozwoju tężyzny i sprawności fizycznej młodzieży. Wybudowanie takiego obiektu z pewnością urozmaici zajęcia wychowania fizycznego, dzięki czemu będzie można w sposób bezpieczny i przyjemny rozwijać sprawność fizyczną u dzieci i młodzieży.

Nazwa dzielnicy: BĘDUSZ
Lokalizacja projektu: Pas drogowy ul. Wyzwolenia na wysokości działek 858 i 859/1 do dzialki 865
Tytuł projektu: Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i dzieci przy placu zabaw w Będuszu poprzez budowę chodnika od Kościoła do Kapliczki wraz z oznakowaniem drogowym
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Grzegorz Karcz
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 20000 zł
Numer projektu:


Chodnik przy ul. Wyzwolenia jest ważnym elementem poprawy bezpieczeństwa pieszych na drodze oraz dzieci bawiących się na placu zabaw przy ul. Wyzwolenia. W związku z powyższym wnioskujemy o jego budowę. Zakres inwestycji: wykonanie chodnika z kostki betonowej oraz montaż znaków ograniczających prędkość oraz informujących o dzieciach na drodze. Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci bawiących się na placu zabaw jak również pieszych, w szczególności idących lub wracających z mszy św. odprawianych w Kościele. Dodatkowo ustawienie znaków ograniczających prędkość a w szczególności informujących o dzieciach na drodze wpłynie znacząco na kierowców. Lokalizacja: pas drogowy ul. Wyzwolenia, działka nr 764 (od 858 i 859/1 do 865)

Nazwa dzielnicy: BĘDUSZ
Lokalizacja projektu: Plac zabaw w Będuszu na działce nr 861
Tytuł projektu: Oświetlenie terenu placu zabaw poprzez montaż masztów oświetleniowych
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Rafał Skorek
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 10800 zł
Numer projektu: 23


Teren placu zabaw przy ul. Wyzwolenia wymaga oświetlenia, co może poprawić bezpieczeństwo osób tam przebywających po zmroku (młodzież trenująca na urządzeniach treningowych) oraz doświetli teren co może zmniejszyć chęci potencjalnych złodziei do kradzieży urządzeń, w związku z powyższym wnioskujemy o jego budowę. Zakres inwestycji: Dostawa i montaż masztów oświetleniowych np. Bratek grand – z układem solarnym w ilości 2 kpl. Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży bawiących się na placu zabaw jak również pieszych poruszających się po ul. Wyzwolenia. Lokalizacja: działka 861 (poza terenem i ogrodzeniem placu zabaw)

Nazwa dzielnicy: BĘDUSZ
Lokalizacja projektu: Teren szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Brzechwy w Myszkowie Będuszu (miejsce istniejących urządzeń zabawowych) przy ul. Pińczyckiej 2
Tytuł projektu: Bezpieczna szkolna zabawa – budowa placu zabaw przy SP nr 7
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Grzegorz Karcz
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 30000 zł
Numer projektu:


Plac zabaw jest ważnym elementem w rozwoju aktywności ruchowej dzieci i związku z powyższym wnioskujemy o jego budowę. Na terenie zlokalizowanym przy Szkole Podstawowej ul. Pińczyckiej, zlokalizowany jest istniejący plac zabaw, którego wyposażenie tj. istniejące huśtawki nie spełniają wymogów bezpieczeństwa stawianym takim urządzeniom. Zakres inwestycji: Wykonanie nawierzchni bezpiecznej żwirowej, zamontowane atestowane urządzenia zabawowe tj.: zestaw rekreacyjny Agnieszka, huśtawka podwójna, zabawka na sprężynie. W obrębie placu zabaw zostaną także zamontowane trzy ławki oraz kosz. Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb w zakresie bezpiecznego spędzania wolnego czasu międzylekcyjnego przez dzieci oraz podniesienie jakości i atrakcyjności przestrzeni terenów szkoły poprzez budowę placu zabaw co wpłynie pozytywnie na wzrost atrakcyjności szkoły. Lokalizacja: teren przy Szkole Podstawowej nr 7 ul. Pińczycka 2, działka 3/7

Nazwa dzielnicy: BĘDUSZ
Lokalizacja projektu: ul. Czarnieckiego/Wyzwolenia działka 876/12
Tytuł projektu: Bezpieczne zejście z ul. Czarnieckiego na ul. Wyzwolenia poprzez utwardzenie terenu kostką brukową i wykonanie schodów terenowych wraz ze zjazdem dla wózków i rowerów
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Rafał Skorek
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 29000 zł
Numer projektu:


Zejście poprzez działkę tzw. Łącznik między ul. Czarnieckiego i Wyzwolenia jest ważnym miejscem komunikacji mieszkańców Będusza w szczególności mieszkańców ul. Czarnieckiego, idących np. do Kościoła. W tym momencie działka ta nie jest utwardzona w żaden poprawny sposób, ponadto w przypadku wystąpienia deszczu grunt gliniasty staje się niebezpiecznie śliski co w połączeniu z pochyleniem terenu rzędu 30-40% zwiększa niebezpieczeństwo urazów dla ludzi. Wykonanie w tym miejscu schodów wraz z elementami podjazdów dla wózków i rowerów zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo. Zakres inwestycji: Wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej poprzez wykonanie schodów terenowych. Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa osób schodzących z ul. Czarnieckiego na ul. Wyzwolenia. Lokalizacja: działka nr 876/12

Nazwa dzielnicy: BĘDUSZ
Lokalizacja projektu: Teren przy ul. Folwarcznej (przy blokach spółdzielczych)
Tytuł projektu: Mikro plac zabaw przy Folwarcznej
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Grzegorz Karcz
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 10000 zł
Numer projektu:


Plac zabaw jest ważnym elementem w rozwoju aktywności ruchowej dzieci i miejscem spotkań młodzieży w związku z powyższym wnioskujemy o jego budowę. Na terenie zlokalizowanym przy ul. Folwarcznej znajdowała się karuzela, która została skradziona. Zamontowanie w tym miejscu zestawu zabawowego oraz ławeczek utworzy małe jednak potrzebne miejsce spotkań i zabawy. Zakres inwestycji: wykonanie nawierzchni bezpiecznej żwirowej, zamontowane atestowane urządzenia zabawowe tj.: zestaw zabawowy D (alternatywnie A). W urządzenia zabawowe zostaną także zamontowane dwie ławki. Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb w zakresie bezpiecznego spędzania wolnego czasu międzylekcyjnego przez dzieci oraz podniesienie utworzenie miejsca spotkań dla młodzieży, co wpłynie pozytywnie na relację mieszkańców. Lokalizacja: teren przy blokach spółdzielczych przy ul. Folwarcznej działka nr 2/33.

Nazwa dzielnicy: NOWA WIEŚ
Lokalizacja projektu: Plac zabaw przy ulicach Słowicza, Bociania, Słowackiego
Tytuł projektu: Aktywnym być – siłownia zewnętrzna
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Monika Płaczek
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 120000 zł
Numer projektu:


Projekt zakłada budowę siłowni zewnętrznej dla osób w każdym wieku. To doskonała inwestycja, oznaka rozwoju dzielnicy i dbałość o poprawę jakości życia jego mieszkańców. Trening na siłowni zewnętrznej aktywizuje stawy, poprawia także kondycję i koordynację ruchową, pozwala rozciągnąć mięśnie. Proponowane urządzenia siłowni zewnętrznej to: wahadło, twister stojący, koło tai chi duże, steper, orbitrek, wioślarz, prostownik pleców. Elementy siłowni zewnętrznej proponuję w kolorze żółto - czerwonym na pylonach. Elementy powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, wypełnienie, podesty, siedziska, stopki i oparcia wykonane powinny być z płyty HDPE. Montaż siłowni proponuję między chodnikiem od ul. Słowicza a parkingiem od ul. Słowackiego. Projekt zakłada również rozbudowę placu zabaw o nowe zabawki dla młodszych dzieciaków w przedziale wiekowym 0–3 lat. Proponowane zabawki to: sprężynowiec (kiwak) pojedyncze, wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej malowanej proszkowo, elementy kolorowe z HDPE, elementy złączone osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego, huśtawka podwójna z siedziskiem kubełek przeznaczonym dla dzieci od pierwszego roku życia wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, elementy złączone wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne, zawiesia huśtawki podwójnie ułożyskowane – stal nierdzewna, tablicę do rysowania oraz panel edukacyjny kółko i krzyżyk – konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, elementy kolorowe z HDPE, elementy złączone nierdzewne lub osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego. W związku z rozbudową placu zabaw o zabawki dla młodszych dzieci proponuję wyłożenie nawierzchni z płytek gumowych z prasowanego granulatu SBR – grubość płyt 45mm, oraz ogrodzenie niskim płotkiem (200x 100x 6) terenu gdzie są zamocowane zabawki, ze względu bezpieczeństwa maluchów oraz zachowanie czystości. Proponowane ogrodzenie powinno być wykonane ze stalowej ramy malowanej proszkowo, zespolonej ze słupkami wyprofilowanymi prętami. Całość projektu do wykonania w dzielnicy Myszków Nowa Wieś na obszarze koło placu zabaw przy zbiegu ulic Słowicza, Słowackiego, Bociania.

Nazwa dzielnicy: POHULANKA
Lokalizacja projektu: ul. Millenium
Tytuł projektu: Ciąg pieszo – rowerowy w ul. Millenium od ul. Stawowej
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Mirosława Picheta, Marian Tylkowski
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 120000 zł
Numer projektu:


Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Millenium. Projekt miałby polegać na wybudowaniu ścieżki rowerowej o szer. 180 cm, oraz chodnika o szer. 120 cm prawym poboczem od ul. Stawowej. Pobocze pozwala na wybudowanie ciągu o szer. 3 m uwzględniając, że właścicielem terenu jest miasto. Ścieżka rowerowa mogłaby być wybudowana podobnym systemem jak na ul. Szpitalnej lub w całości z kostki brukowej. Długość wybudowanego odcinka uzależniona będzie od ceny 1m² najtańszej oferty wybranej w konkursie.

Nazwa dzielnicy: NOWA WIEŚ
Lokalizacja projektu: ul. Jaskółcza
Tytuł projektu: Remont drogi o nawierzchni gruntowej w ul. Jaskółczej
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Robert Czerwik
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 30000 zł
Numer projektu:


Nawierzchnia drogi jest bardzo ważnym elementem dla przemieszczania się osób i pojazdów i w związku z tym wnioskuję o remontu nawierzchni ulicy Jaskółczej. Jako materiał na wykonanie tego remontu proponuję „frez” pozyskiwany z frezowania dróg o nawierzchniach asfaltowych. Łączna powierzchnia do remontu to około 1000 metrów kwadratowych.

Nazwa dzielnicy: PODLAS
Lokalizacja projektu: ul. Osińska Góra
Tytuł projektu: Dobudowa oświetlenia ulicznego na ulicy Osińska Góra od skrzyżowania z ul. Grzybową do ostatnich zabudowań mieszkalnych
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Robert Sroka
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 115000 zł
Numer projektu:


Osińska Góra, jak i cała dzielnica Podlas stanowi ciekawe uzupełnienie oferty rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców naszego miasta. Ulica Osińska Góra przebiega przez kompleks leśny (85% stanowią drzewa iglaste), gdzie dużą negatywną rolę w drzewostanie stanowią wieloletnie krzewy, których niczym nieograniczony rozrost spowodował brak pobocza. W chwili obecnej brak oświetlenia, brak chodnika, brak pobocza negatywnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy powracających wieczorem ze szkół, pracy jak i kierowców poruszających się tym odcinkiem drogi tj. od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II z ulicą Grzybową. Panujące ciemności na tym odcinku drogi powodują dyskomfort dla kierowców, jak i brak bezpieczeństwa nie tylko dla mieszkańców dzielnicy ale również dla mieszkańców naszego miasta, wśród których ruch i rekreacja zyskują coraz to nowych zwolenników. Właśnie oni w dużej mierze korzystają z ulicy Osińska Góra, poprzez nowo wyremontowaną ulicę Grzybową i Dworską aż po centrum. Rejon ulicy Osińska Góra to ciekawy teren rekreacyjny, którego atrakcyjność można zwiększyć poprzez dobudowanie oświetlenia ulicznego.

Nazwa dzielnicy: CENTRUM
Lokalizacja projektu: Myszków ul. Ceramiczna od nr 9B do 11E dz. 3616/1
Tytuł projektu: Nawierzchnia na drodze „SUCHA STOPA” ul. Ceramiczna od 9B do 11E
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Ryszard Sikorski
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 120000 zł
Numer projektu:


Projekt dotyczący utworzenia nawierzchni drogi w Myszkowie na ul. Ceramicznej, od nr 9b do nr 11e. Celem projektu jest zebranie obecnej nawierzchni, pogłębienie, powtórne wykorzystanie dotychczasowej podbudowy, utwardzenie i położenie nawierzchni asfaltowej lub kostki betonowej. Wspomniany odcinek drogi ma długość około 400 metrów i szerokości 2,70m (szerokość po istniejącym śladzie). Zmiana nawierzchni uwolni mieszkańców od dziur, błota i kałuż w suche dni, tabunu kurzu po każdym przejeździe samochodu. Po deszczu przejście tym odcinkiem drogi kończy się mokrym, ubłoconym obuwiem.

Nazwa dzielnicy: CENTRUM
Lokalizacja projektu: ul. Prymasa Wyszyńskiego
Tytuł projektu: Przebudowa chodnika po prawej stronie ulicy Prymasa Wyszyńskiego
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Aleksander Zając (wniosek 14), Janina Noszczyk (wniosek 29) - WNIOSKI POŁĄCZONO
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 100000 zł
Numer projektu:


Po wykonaniu w ciągu ulicy Wyszyńskiego kanalizacji sanitarnej w ciągu chodnika, wykonanie nowej jego nawierzchni z kostki brukowej. Inwestycja ta rozwiąże-usprawni problemy komunikacyjne pieszych w Centrum Miasta.

Nazwa dzielnicy: BĘDUSZ
Lokalizacja projektu: ul. Wyzwolenia działka nr. 848/3
Tytuł projektu: Utwardzenie działki nr 848/3 kostką brukową (dojazd do działki nr 848/2 - szerokość od 3,60-5,40 m; długość 74,6m; powierzchnia 350 m2)
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Artur Wrona
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 40000 zł
Numer projektu:


Projekt dotyczy utwardzenia drogi dojazdowej do działki 848/2. Droga ma spełniać następujące funkcje: - dojazd do południowej części remizy, - dojazd do parkingu na działce 848/2, - dojazd do nowo budowanego placu rekreacyjnego. Utwardzenie działki pozwoli na swobodny dostęp do południowej części remizy i budynków na działce 848/2 pod względem PPOŻ, umożliwi parkowanie samochodów osobowych i lekkich samochodów gaśniczych z tyłu remizy co spowoduje udrożnienie drogi Wyzwolenia przy zebraniach, spotkaniach mieszkańców. Umożliwi dostęp mieszkańcom do otwartego terenu rekreacyjnego działka 848/3.

Nazwa dzielnicy: MRZYGŁÓD
Lokalizacja projektu: Plac Sportowy
Tytuł projektu: Przebudowa – dojazd do boisk sportowych wraz z wykonaniem nawierzchni bitumicznej w ciągu ulicy Plac Sportowy od skrzyżowania – zjazdu z ulicy Włodowskiej
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Zofia Jastrzębska, Andrzej Jastrzębski, Rafał Kołakowski
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 120000 zł
Numer projektu:


Projekt dotyczy dojazdu do boisk sportowych od ulicy Włodowskiej, co umożliwi bezpośrednio, sprawnie i bezpiecznie dojechać do celu mieszkańcom z ulic: Traugutta, Zacisze, Nierada, Młyńska, Koronacyjna i dzielnicy Światowit. Ulica Plac Sportowy jest drogą łączącą drogę gminną – ul. Włodowską z drogą wojewódzką – ul. Paderewskiego. Ulica Plac Sportowy jest jednostronnie całkowicie zabudowana domami jednorodzinnymi, a z drugiej strony zlokalizowane są boiska sportowe składające się z kompleksu „Orlik” oraz boiska do piłki nożnej należącego do Klubu Sportowego LZS Mrzygłód. Baza sportowa położona w tej dzielnicy jest intensywnie wykorzystywana przez młodzież i wiele zespołów sportowych. W związku z tym na tej ulicy występuje wzmożony ruch związany z dojazdem do boisk sportowych, posesji. Ulica ta znajduje się w ciągu komunikacyjnym łączącym część dzielnicy z przystankiem kolejowym. Przebudowa tej ulicy poprzez wykonanie bitumicznego dojazdu do boisk sportowych usprawni komunikację zawodnikom, kibicom sportowym oraz mieszkańcom dzielnicy Mrzygłód.

Nazwa dzielnicy: MIJACZÓW
Lokalizacja projektu: Obszar leśny (Michałów) przy ul. Okrzei nr działki 2918/10
Tytuł projektu: Park Leśny Michałów
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Norbert Jęczalik
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 119000 zł
Numer projektu:


Reaktywowany Park Michałów dzięki pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego odzyskał urok. Przyciąga mieszkańców w każdym wieku, z dzielnicy Mijaczów i z innych części miasta, duże zainteresowanie i chęć spędzenia wolnego czasu poprzez aktywny wypoczynek skłania do dalszej rozbudowy tego parku i uatrakcyjnienie go przez nowe instalacje.

Nazwa dzielnicy: BĘDUSZ
Lokalizacja projektu: Ochotnicza Straż Pożarna - Smudzówka
Tytuł projektu: Rozbudowa zaplecza ratowniczo-technicznego OSP Smudzówka
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Łukasz Lasocki
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 19980 zł
Numer projektu:


Projekt dotyczy zakupu umundurowania specjalnego strażaka w ilości 9 kompletów, rękawic ochronnych, butów specjalnych, kominiarek ognioodpornych oraz mundurów wyjściowych w ilości 3 kompletów. Zakup umundurowania pozwoli strażakom OSP Smudzówka na branie czynnego udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zapewni strażakom bezpieczeństwo. W obecnej chwili OSP nie posiada na stanie umundurowania specjalnego. Mundury galowe posłużą do reprezentowania w sposób godny ochotniczej straży pożarnej.

Nazwa dzielnicy: PODLAS
Lokalizacja projektu: ul. Pszenna, Ziemniaczana, Żniwna, Żarecka
Tytuł projektu: Remont ulicy Pszennej, Ziemniaczanej, Żniwnej i Żareckiej
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Zbigniew Bartos
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 117000 zł
Numer projektu:


Projekt dotyczy: Mechanicznego profilowania z zagęszczeniem ulic: - Pszennej od nr 2 do końca drogi na wysokości numeru 7 (316 m), - Osińska Góra od łączenia z drogą asfaltową do ul. Pszennej (50m), -Pszennej od łączenia z ulicą Osińska Góra do numeru 27 (670m), - Ziemniaczanej (760m), - Żareckiej od numeru 16 do łączenia z ul. Grzybową (450m). Uzupełnieniu ubytków w nawierzchni na ulicy: -Żareckiej ciągiem od ul. Kościuszki do łączenia ul. Żniwnej z ul. Dworską. Karczowanie krzewów na ulicy: -Żareckiej od numeru 14 w odległości ok 150m w kierunku ul. Grzybowej, Korytowanie i uzupełnianie frezem asfaltowym ulicy: - Żareckiej od numeru 12 na odcinku ok 650m w kierunku ul. Grzybowej do numeru 16 (należy dodać, że ciąg ul. Żareckiej od numeru 12 do łączenia z ul. Grzybową nie miał żadnych inwestycji od wielu lat).

Nazwa dzielnicy: MIJACZÓW
Lokalizacja projektu: ul. Leśna, Al. Wolności (teren pomiędzy blokami ul. Leśna 5 i 5A, a blokiem Al. Wolności 20)
Tytuł projektu: Aranżacja terenu zielonego - rekreacyjnego dla mieszkańców osiedla oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy Mijaczów
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Adriana Irach-Borek
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 22100 zł
Numer projektu: 8


Zagospodarowanie terenu zielonego na osiedlu jest ważnym elementem jego infrastruktury. Na terenie byłego placu zabaw dysponujemy terenem, który można dostosować do rekreacyjnego spędzania czasu przez mieszkańców osiedla. Projekt zakłada zagospodarowanie terenu pomiędzy blokami (wewnątrz osiedla) ul. Leśna 5 i 5A, a blokiem Al.Wolnosci 20. Mniejsza część terenu została zagospodarowana kilka lat temu na wniosek mieszkańców osiedla z zasobów finansowych MTBS, do zagospodarowania pozostała druga (większa) część terenu. Zostanie nawieziona ziemia (obecnie jest jedynie piach na którym nie rośnie nawet trawa), wykonane alejki przejściowe z obu stron bloków łączące wyjście na teren placu szkolnego Zespołu Szkół Publicznych nr 1 i Orlika, zasadzone krzewy oraz posiana trawa. W obrębie tego terenu zostaną zamontowane dwie ławeczki i kosze na śmieci. Celem niniejszego projektu będzie zagospodarowanie terenu, który w obecnej chwili jest pusty i nieestetyczny. Projekt ma za zadanie nadać terenowi estetyczny wygląd, zwiększyć jego atrakcyjność, co przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców dużego osiedla. Zasadzone krzewy wpłyną nie tylko na poprawę estetyczności terenu ale także na środowisko i tym samym zmniejszenie zanieczyszczeń. Posiana trawa, rozmieszczenie ławeczek i utworzenie “zielonego azylu” przyczyni się do stworzenia miejsca, gdzie rodzice z dziećmi będą mogli odpocząć w sprzyjających warunkach. Zamontowanie monitoringu osiedlowego (przy blokach i na parkingu) wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców osiedla, zapobiegnie dotychczasowym dewastacjom terenu, włamaniom i kradzieżom. Przyczyni się do zwiększenia poczucia spokoju i stabilności wśród mieszających tam osób. Lokalizacja: teren między blokami ul.Leśna 5 i 5a, a blokiem przy Al.Wolności 20 (działka 3241/49).

Nazwa dzielnicy: NOWA WIEŚ
Lokalizacja projektu: ulica Rymarska
Tytuł projektu: Remont drogi o nawierzchni gruntowej w ul. Rymarskiej
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Robert Czerwik
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 70000 zł
Numer projektu:


Nawierzchnia drogi jest bardzo ważnym elementem dla przemieszczania się osób i pojazdów i w związku z tym wnioskuję o remont nawierzchni ulicy Rymarskiej. Jako materiał na wykonanie tego remontu proponuję "frez" pozyskiwany z frezowania dróg o nawierzchniach asfaltowych. Łączna powierzchnia do remontu to około 3000 metrów kwadratowych.

Nazwa dzielnicy: NOWA WIEŚ
Lokalizacja projektu: ulica Bociania
Tytuł projektu: Zakup materiałów dla budowy wodociągu na ulicy Bocianiej
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Robert Czerwik
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 98080 zł
Numer projektu: 6


Projekt ten dotyczy zakupu materiałów dla budowy wodociągu na ulicy Bocianiej. Mieszkańcy chcą w ten sposób partycypować w kosztach budowy wodociągu, który miałby wykonać Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myszkowie. Zakład ten zlecił już w tym celu wykonanie dokumentacji projektowej. Głównym celem tego projektu jest poprawa jakości życia Mieszkańców wynikająca z ciągłych problemów z brakiem wody w przydomowych studniach. Konieczność budowy wodociągu wynika z faktu, iż przez ostatnie lata z powodu warunków pogodowych drastycznie obniżył się poziom wód gruntowych a prognozy na najbliższe lata nie zapowiadają poprawy tego stanu.

Nazwa dzielnicy: CISZÓWKA
Lokalizacja projektu: ul. Waryńskiego, ul. Jedwabna 93
Tytuł projektu: Budowa chodnika na ul. Waryńskiego, Budowa siłowni zewnętrznej na terenie placu szkolnego
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Piotr Trynda, Ewa Ziajska-Łazaj
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 119716 zł
Numer projektu:


Zadanie 1. Wykonanie chodnika przy ulicy Waryńskiego od mostu na rzece Leśniówka do skrzyżowania z ulicą Kopernika po lewej stronie na długości około 230 m. Wykonanie chodnika przy ulicy Waryńskiego stanowi kontynuację już istniejącego chodnika, który wykonany jest do mostu rzeki Leśniówka. Jest to główny ciąg komunikacyjny z dzielnicy Ciszówka do Centrum Myszkowa. Ulicą Waryńskiego przemieszcza się duża ilość samochodów, w tym ciężarowych, obsługujących zakłady produkcyjne na terenie byłego Zakładu Metalurgicznego "Mystal" oraz MFNE, dlatego wykonanie chodnika zapewni bezpieczeństwo i komfort pieszych przemieszczających się do Centrum. Zadanie 2. Zakup i zamontowanie 5 urządzeń typu: 1. Wyciąg i krzesło 2.Biegacz i orbitrek 3.Rower i wioślarz 4. Stepper i twister 5. Surfer i twister - jako siłowni zewnętrznej na placu Szkoły Podstawowej nr 4 w Myszkowie przy ul. Jedwabna 93 między Placem Zabaw a boiskiem. Zamontowanie urządzeń będzie kontynuacją rozbudowy kompleksu rekreacyjno-sportowo-zabawowego powstającego na terenie Szkoły Podstawowej nr 4. Jest to miejsce gdzie mieszkańcy dzielnicy Ciszówka korzystają obecnie z Placu Zabaw, w bieżącym roku ma powstać boisko wielofunkcyjne, a zamontowanie powyższych urządzeń pozwoli zarówno młodzieży, jak i osobom dorosłym rozszerzyć ofertę spędzania wolnego czasu na rekreacji i sporcie, również wtedy kiedy dzieci korzystają z placu zabaw. Priorytetowym zadaniem do zrealizowania w ramach Projektu wskazuje się zadanie nr 1.

Nazwa dzielnicy: CENTRUM
Lokalizacja projektu: Osiedle dwóch bloków mieszkalnych 5, 5A przy ulicy Kościelnej i Słowiańskiej
Tytuł projektu: Zagospodarowanie wnętrza blokowego pomiędzy ulicami: Kościelna i Słowiańska
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Wiesław Niedzielski
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 98000 zł
Numer projektu: 4


Projekt polega na położeniu nawierzchni z kostki betonowej typu "POLBRUK" dookoła bloków 5 i 5A wraz z udrożnieniem studzienek kanalizacyjnych. Stworzenie ogólnodostępnego parkingu, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych, dla samochodów osobowych mieszkańców osiedla przy ul. Kościelnej i Słowiańskiej.

Nazwa dzielnicy: MRZYGŁÓDKA
Lokalizacja projektu: ul. Palmowa od nr 76 do nr 90
Tytuł projektu: Asfaltowa Palmowa
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Beata Pochodnia
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 120000 zł
Numer projektu:


Projekt dotyczy położenia ok. 200 m bieżących wraz z podbudową nawierzchni asfaltowej na ul. Palmowej. Ulica Palmowa jest ul. równoległą do ul. Siewierskiej i stanowi alternatywę dojazdu do Mrzygłodu. Do chwili obecnej ulica nie posiada nawierzchni trwałej (mieszkańcy w latach ubiegłych próbowali ją utwardzać we własnym zakresie), na odcinku ok 30-40m, na końcu ulicy znajdują się płyty jomb położone przy okazji utwardzania przyległej ul. Galenowej, jednak upływ czasu i po roboty ziemne przeprowadzane przez firmy telekomunikacyjne spowodowały, że nawierzchnia uległa takiemu zniszczeniu, że płyty należy usunąć. Na odcinku, którego dotyczy projekt istnieje zabudowa zwarta a ilość ubytków w drodze stanowi poważny problem dla mieszkańców w dojeździe do posesji, zwłaszcza w okresie deszczowym i zimowym.

Nazwa dzielnicy: MIJACZÓW
Lokalizacja projektu: ul. Mała Szpitalna
Tytuł projektu: Przebudowa drogi w ul. Mała Szpitalna na odcinku 160 m od skrzyżowania z ul. Szpitalną wraz z odwodnieniem
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Marzena Kozak
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 119069 zł
Numer projektu:


Ulica Mała Szpitalna na odcinku ok. 250 m posiada nawierzchnię asfaltową bez odwodnienia. Przy każdorazowych opadach deszczu ze względu na brak odwodnienia ulicy na najniższym odcinku drogi gromadzi się zalewisko wody, które uniemożliwia przejście pieszym po drodze oraz przejazd samochodów osobowych. Brak poboczy powoduje zatrzymanie wody pomiędzy ogrodzeniami indywidualnych posesji, co utrudnia przejście pieszym oraz niszczenie ogrodzeń. Nadmieniam, iż z w/w drogi korzystają dzieci uczęszczające do szkoły oraz osoby starsze poruszające się na rowerach.

Nazwa dzielnicy: CISZÓWKA
Lokalizacja projektu: Waryńskiego, Kopernika
Tytuł projektu: CHODNIK ZE ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Piotr Trynda
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 105000 zł
Numer projektu: 3


Proszę o zrobienie chodnika od ul. Kopernika DLA SAMEGO BEZPIECZEŃSTWA (mamy XXI wiek a chodnika chyba od 50 lat nie ma...)

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE