Dane szczegółowe

Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej poprzez uporządkowanie terenu przylegającego do ORLIKA i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole-Przedszkolnym nr 4 w Myszkowie

1). Myszków Plac Sportowy część działki 1013/28, 2). Myszków ul. Traugutta 43

nazwa dzielnicy: MRZYGŁÓD


Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej poprzez uporządkowanie terenu przylegającego do ORLIKA

Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 14 999,85 zł

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole-Przedszkolnym nr 4 w Myszkowie

Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego uprzejmie informuje, że w ramach przedmiotowego wniosku dotyczącego budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, Gmina Myszków ogłosiła czterokrotnie procedury przetargowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, finansowanego w ramach środków pochodzących z budżetu partycypacyjnego tj. : 
- w pierwszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zostały złożone oferty o cenach przekraczających środki jakie zostały przeznaczone na realizację.

- w drugim postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nie została złożona żadna oferta.

- w trzecim postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została złożona oferta o cenie przekraczającej środki jakie zostały przeznaczone na realizację.

- w czwartym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nie została złożona żadna oferta.


Wobec powyższego wniosek nie zostanie zrealizowany w ramach III edycji Budżetu Partycypacyjnego.

Przed realizacją.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE