Myszkowski Budżet Partycypacyjny


Weryfikacja i opiniowanie propozycji projektów

Każdy zgłoszony projekt musi przejść etap weryfikacji. Weryfikacje przeprowadzi Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego oraz merytorycznie odpowiedzialne wydziały Urzędu Miasta Myszkowa bądź jednostki organizacyjne.

Najpierw zostanie sprawdzone czy projekt złożono w terminie, czy wszystkie pola formularza wypełniono poprawnie i czy załączono komplet niezbędnych dokumentów. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie czy zadanie jest zgodne z przyjętymi zasadami Budżetu Partycypacyjnego oraz wymogami prawnymi.

Końcowy etap weryfikacji to wydanie opinii czy projekt jest możliwy do realizacji. W przypadku uznania go za niemożliwy do realizacji wyjaśnia się przyczyny negatywnej opinii, ewentualnie rekomenduje się alternatywne rozwiązanie.

Ważne!
Jeżeli Twój projekt będzie zawierał braki lub błędy wówczas pracownicy urzędu skontaktują się z Tobą w celu jego poprawienia. Na wprowadzenie poprawek masz 5 dni roboczych od otrzymania informacji o nieścisłościach. Jeśli tego nie zrobisz, Twój projekt zostanie odrzucony.

Do dnia 30 sierpnia 2019 opublikowana zostanie lista projektów dopuszczonych do głosowania i lista projektów odrzuconych wraz z uzasadnieniem.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE