Myszkowski Budżet Partycypacyjny


Lista projektów dopuszczonych do głosowania III Edycja

Liczba projektów dopuszczonych do głosowania: 19

Nazwa dzielnicy: PODLAS
Lokalizacja projektu: - ul. Grzybowa od ulicy Dworskiej do łączenia z ul. Żarecką - ul. Gryczana
Tytuł projektu po weryfikacji: Remont ul. Grzybowej (od Dworskiej do Żareckiej)
Tytuł projektu określony przez osobę zgłaszającą: Remont ul. Gryczanej oraz ul. Grzybowej od ul. Dworskiej do łączenia z ul. Żarecką
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Zbigniew Bartos
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 147212 zł
Łącznie szacunkowo po weryfikacji: 150000 zł

Nazwa dzielnicy: POHULANKA
Lokalizacja projektu: ul. Parkowa
Tytuł projektu po weryfikacji: Remont ul. Parkowej
Tytuł projektu określony przez osobę zgłaszającą: Remont ul. Parkowej
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Marian Tylkowski, Mirosława Picheta
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 150000 zł
Łącznie szacunkowo po weryfikacji: 150000 zł

Nazwa dzielnicy: MIJACZÓW
Lokalizacja projektu: Aleja Wolności Myszków
Tytuł projektu po weryfikacji: Remont chodników (głównych ciągów pieszych) na obszarze osiedla mieszkaniowego przy ul. Wolności
Tytuł projektu określony przez osobę zgłaszającą: Remont chodników (głównych ciągów pieszych) na obszarze osiedla mieszkaniowego przy ul. Wolności
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Wiktoria Woszczyk
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 147345 zł
Łącznie szacunkowo po weryfikacji: 150000 zł

Nazwa dzielnicy: MRZYGŁÓD
Lokalizacja projektu: 1). Myszków Plac Sportowy część działki 1013/28, 2). Myszków ul. Traugutta 43
Tytuł projektu po weryfikacji: Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej poprzez uporządkowanie terenu przylegającego do ORLIKA i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole-Przedszkolnym nr 4 w Myszkowie
Tytuł projektu określony przez osobę zgłaszającą: Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej poprzez uporządkowanie terenu przylegającego do ORLIKA i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole-Przedszkolnym nr 4 w Myszkowie
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Zofia Jastrzębska, Urszula Urbaniak, Andrzej Jastrzębski
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 150000 zł
Łącznie szacunkowo po weryfikacji: 150000 zł

Nazwa dzielnicy: NOWA WIEŚ
Lokalizacja projektu: Ulica Koziegłowska – odcinek DW 789 od przejazdu kolejowego do granicy z gminą Żarki, OSP Myszków Nowa Wieś.
Tytuł projektu po weryfikacji: Oświetlenie ulicy Koziegłowskiej i zakup wyposażenia dla OSP Myszków Nowa Wieś
Tytuł projektu określony przez osobę zgłaszającą: Oświetlenie ulicy Koziegłowskiej i zakup wyposażenia dla OSP Myszków Nowa Wieś
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Robert Czerwik
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 150000 zł
Łącznie szacunkowo po weryfikacji: 150000 zł

Nazwa dzielnicy: MRZYGŁÓDKA
Lokalizacja projektu: ul. Pogodna
Tytuł projektu po weryfikacji: Położenie nawierzchni bitumicznej na ul. Pogodnej
Tytuł projektu określony przez osobę zgłaszającą: Położenie nawierzchni bitumicznej na ul. Pogodnej
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Beata Pochodnia
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 150000 zł
Łącznie szacunkowo po weryfikacji: 150000 zł

Nazwa dzielnicy: CISZÓWKA
Lokalizacja projektu: ul.Waryńskiego, ul.Kopernika ul.Jedwabna 93 ul.Piękna lokalizacja określona w załącznikach
Tytuł projektu po weryfikacji: Budowa chodnika na ul.Waryńskiego i ul.Kopernika....
Tytuł projektu określony przez osobę zgłaszającą: Budowa chodnika na ul.Waryńskiego i ul.Kopernika....
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Przemysław Więcek, Ewa Ziajska-Łazaj
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 150000 zł
Łącznie szacunkowo po weryfikacji: 150000 zł

Nazwa dzielnicy: CENTRUM
Lokalizacja projektu: MYSZKÓW UL. CERAMICZNA OD NR 9B DO NR 11E NR DZ .3616/1
Tytuł projektu po weryfikacji: NAWIERZCHNIA NA DRODZE „SUCHA STOPA” ul. Ceramiczna od nr9 B do 11E
Tytuł projektu określony przez osobę zgłaszającą: NAWIERZCHNIA NA DRODZE „SUCHA STOPA” ul. Ceramiczna od nr9 B do 11E
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Ryszard Sikorski
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 150000 zł
Łącznie szacunkowo po weryfikacji: 150000 zł

Nazwa dzielnicy: NOWA WIEŚ
Lokalizacja projektu: NOWA WIEŚ
Tytuł projektu po weryfikacji: „Nasza Strzelnica sport, bezpieczeństwo, edukacja”
Tytuł projektu określony przez osobę zgłaszającą: „Nasza Strzelnica sport, bezpieczeństwo, edukacja”
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Andrzej Siurda
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 150000 zł
Łącznie szacunkowo po weryfikacji: 150000 zł

Nazwa dzielnicy: POHULANKA
Lokalizacja projektu: Zespół Szkół Publicznych nr 2 im. Jana Pawła II w Myszkowie 42-300 Myszków ul. Jaworznicka 34/Graniczna działka nr.8276-obręb Myszków
Tytuł projektu po weryfikacji: Budowa boiska wielofunkcyjnego
Tytuł projektu określony przez osobę zgłaszającą: Budowa boiska wielofunkcyjnego
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Beata Jakubiec-Bartnik
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 150000 zł
Łącznie szacunkowo po weryfikacji: 150000 zł

Nazwa dzielnicy: MIJACZÓW
Lokalizacja projektu: 1.Obszar leśny (Michałów) przy ul.Okrzei nr. Działki 2918/10 2.ul. Mała Szpitalna
Tytuł projektu po weryfikacji: PARK LEŚNY MICHAŁÓW
Tytuł projektu określony przez osobę zgłaszającą: PARK LEŚNY MICHAŁÓW ORAZ PRZEBUDOWA DROGI w ul. MAŁA SZPITALNA na odcinku 130 m od skrzyżowania z ul. Szpitalną wraz z odwodnieniem
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Ludwikowski Zenon, Kozak Marzena
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 150000 zł
Łącznie szacunkowo po weryfikacji: 30000 zł

Nazwa dzielnicy: PODLAS
Lokalizacja projektu: ul. Jana Pawła II
Tytuł projektu po weryfikacji: Budowa chodnika w ulicy Jana Pawła II - etap II
Tytuł projektu określony przez osobę zgłaszającą: Budowa parkingu przy terenie rekreacyjnym Stowarzyszenia PODLAS oraz budowa chodnika na ulicy Jana Pawła II (etap II)
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Halina Wieczorek
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 150000 zł
Łącznie szacunkowo po weryfikacji: 150000 zł

Nazwa dzielnicy: BĘDUSZ
Lokalizacja projektu: Plac szkolny przy Szkole Podstawowej nr 7 ul. Pińczycka 2 42-300 Myszków
Tytuł projektu po weryfikacji: Będuskie boisko wielofunkcyjne przy SP nr 7
Tytuł projektu określony przez osobę zgłaszającą: Będuskie boisko wielofunkcyjne i termomodernizacja garażu remizy OSP Smudzówka
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Ewa Gołuchowska, Łukasz Lasocki
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 150000 zł
Łącznie szacunkowo po weryfikacji: 150000 zł

Nazwa dzielnicy: MIJACZÓW
Lokalizacja projektu: SKWER PRZEDSIĘBIORCÓW (SKRZYŻOWANIE ULIC LEŚNA-PIŁSUDSKIEGO)
Tytuł projektu po weryfikacji: „ZIELONA ŁADOWARKA, WI-FI I MODERNIZACJA CHODNIKÓW NA SKWERZE LEŚNA-PIŁSUDSKIEGO
Tytuł projektu określony przez osobę zgłaszającą: „ZIELONA ŁADOWARKA, WI-FI I MODERNIZACJA CHODNIKÓW NA SKWERZE LEŚNA-PIŁSUDSKIEGO
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: PAWEŁ SKOTNICZNY
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 140996 zł
Łącznie szacunkowo po weryfikacji: 150000 zł

Nazwa dzielnicy: CENTRUM
Lokalizacja projektu: ul. Ceramiczna od nr 1c do 2b
Tytuł projektu po weryfikacji: "Dobry przejazd"
Tytuł projektu określony przez osobę zgłaszającą: "Dobry przejazd"
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Jadwiga Lada
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 3000 zł
Łącznie szacunkowo po weryfikacji: 30000 zł

Nazwa dzielnicy: CENTRUM
Lokalizacja projektu:
Tytuł projektu po weryfikacji: Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Skłodowskiej i Sikorskiego
Tytuł projektu określony przez osobę zgłaszającą: Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Skłodowskiej i Sikorskiego
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Lidia Cupiał
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 150000 zł
Łącznie szacunkowo po weryfikacji: 150000 zł

Nazwa dzielnicy: MIJACZÓW
Lokalizacja projektu: Mijaczów
Tytuł projektu po weryfikacji: Modernizacja stadionu miejskiego
Tytuł projektu określony przez osobę zgłaszającą: Modernizacja stadionu miejskiego
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Norbert Jęczalik
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 150000 zł
Łącznie szacunkowo po weryfikacji: 150000 zł

Nazwa dzielnicy: CENTRUM
Lokalizacja projektu: 1) ul. Skłodowskiej 7, 42-300 Myszków Teren Przedszkola Nr 4 2) ul. Kościelna 3, 42-300 Myszków, OSP Myszków
Tytuł projektu po weryfikacji: Boisko dla Malucha oraz doposażenie OSP Myszków
Tytuł projektu określony przez osobę zgłaszającą: Boisko dla Malucha oraz doposażenie OSP Myszków
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Grzegorz Lech
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 150000 zł
Łącznie szacunkowo po weryfikacji: 150000 zł

Nazwa dzielnicy: BĘDUSZ
Lokalizacja projektu: ul. Czarnieckiego/ul. Wyzwolenia działka 876/12
Tytuł projektu po weryfikacji: Bezpieczne zejście z ul. Czarnieckiego na ul. Wyzwolenia. II ETAP - Oświetlenie, utwardzenie kostką brukową
Tytuł projektu określony przez osobę zgłaszającą: Bezpieczne zejście z ul. Czarnieckiego na ul. Wyzwolenia. II ETAP - Oświetlenie, utwardzenie kostką brukową
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Rafał Skorek
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 139132 zł
Łącznie szacunkowo po weryfikacji: 150000 zł

Lista projektów odrzuconych

Liczba projektów odrzuconych: 5

Nazwa dzielnicy: MRZYGŁÓD
Lokalizacja projektu: Mrzygłód
Tytuł projektu: Budowa drogi Nierada Etap (od drogi powiatowej do cieku wodnego)
Tytuł projektu określony przez osobę zgłaszającą: Budowa drogi Nierada Etap (od drogi powiatowej do cieku wodnego)
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Jerzy Wenda
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 150000 zł


Przyczyna odrzucenia zadania / uwagi: Inwestycja znajduje się w zaplanowanych projektach do realizacji przez Gminę z budżetu miasta.

Nazwa dzielnicy: BĘDUSZ
Lokalizacja projektu: ul. Folwarczna, działka nr 3/13, 1/2, 1/3
Tytuł projektu: Budowa odcinka drogi
Tytuł projektu określony przez osobę zgłaszającą: Budowa odcinka drogi
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Zbigniew Zemła
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 135000 zł


Przyczyna odrzucenia zadania / uwagi: Wnioskowany zakres nie jest możliwy do realizacji w kwocie 150000 zł.

Nazwa dzielnicy: BĘDUSZ
Lokalizacja projektu: ul. Błotna
Tytuł projektu: „Nawierzchnia na drodze ul. Błotna na odcinku 580m od skrzyżowania z ul. Szpitalną”.
Tytuł projektu określony przez osobę zgłaszającą: „Nawierzchnia na drodze ul. Błotna na odcinku 580m od skrzyżowania z ul. Szpitalną”.
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Mirosław Cupiał
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 150000 zł


Przyczyna odrzucenia zadania / uwagi: Propozycja wykracza poza zaplanowaną kwotę w przedstawionym zakresie oraz biorąc pod uwagę duży zakres, w tym opracowanie dokumentacji, zadanie nie jest możliwe do realizacji w ciągu 1 roku.

Nazwa dzielnicy: PODLAS
Lokalizacja projektu: Ul. Osińska Góra
Tytuł projektu: Dobudowa oświetlenia ulicznego na ulicy Osińska Góra od skrzyżowania z ulicą Grzybową do ostatnich zabudowań mieszkalnych.
Tytuł projektu określony przez osobę zgłaszającą: Dobudowa oświetlenia ulicznego na ulicy Osińska Góra od skrzyżowania z ulicą Grzybową do ostatnich zabudowań mieszkalnych.
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Robert Sroka
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 150000 zł


Przyczyna odrzucenia zadania / uwagi: Propozycja wykracza poza zaplanowaną kwotę w przedstawionym zakresie oraz biorąc pod uwagę duży zakres, w tym opracowanie dokumentacji, zadanie nie jest możliwe do realizacji w ciągu 1 roku.

Nazwa dzielnicy: CISZÓWKA
Lokalizacja projektu: ul. Pohulańska
Tytuł projektu: Modernizacja i naprawa ul. Pohulańskiej/ płyty IOMB/
Tytuł projektu określony przez osobę zgłaszającą: Modernizacja i naprawa ul. Pohulańskiej/ płyty IOMB/
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Małgorzata Dyja
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 110250 zł


Przyczyna odrzucenia zadania / uwagi: Odrzucony z przyczyn formalnych.

Lista projektów wycofanych

Liczba projektów odrzuconych: 2

Nazwa dzielnicy: MIJACZÓW
Lokalizacja projektu: 1. ul. Mała Szpitalna
Tytuł projektu określony przez osobę zgłaszającą: PRZEBUDOWA DROGI w ul. MAŁA SZPITALNA na odcinku 180 m od skrzyżowania z ul. Szpitalną wraz z odwodnieniem
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Marzena Kozak
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 149520 zł


Wniosek wycofany w dniu 03.07.2017 r.

Nazwa dzielnicy: BĘDUSZ
Lokalizacja projektu: Plac szkolny przy Szkole Podstawowej nr 7 ul. Pińczycka 2 42-300 Myszków, dz. ewi. nr 3/7
Tytuł projektu określony przez osobę zgłaszającą: Będuskie boisko wielofunkcyjne i modernizacja placu zabaw
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Ewa Gołuchowska
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 150000 zł


Wniosek został wycofany w dniu 29.06.2017 r.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE