Myszkowski Budżet Partycypacyjny


  • Głosowanie odbędzie się w dniach od 2 października 2019 r. do dnia 9 października  2019 r.
  • Do udziału w głosowaniu mają prawo wszyscy mieszkańcy miasta Myszkowa.
  • Każdy mieszkaniec ma prawo głosować na wybrany projekt. W głosowaniu można wziąć udział tylko jeden raz, wskazując tylko jedno zadanie.
  • Głosowanie przeprowadza sie w formie elektronicznej. W celu wzięcia udziału w głosowaniu mieszkańcy podają swoje dane tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz numer telefonu na który zostanie wysłane hasło jednorazowe  – celem weryfikacji prawa do udziału w głosowaniu.
  • Hasło jednorazowe wysłane na numer telefonu może być wykorzystane tylko raz. Na pojedynczy numer telefonu może zostać wysłane maksymalnie 5 haseł jednorazowych.
  • W dniach głosowania w budynku Urzędu Miasta w Myszkowie, ul. Kościuszki 26, w godzinach pracy urzędu udostępnia się dodatkowe publiczne miejsce wyposażone w środki techniczne umożliwiające oddanie głosu.
  • Głosowanie jest jawne.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE