Myszkowski Budżet Partycypacyjny


GŁOSOWANIE BYŁO MOŻLIWE
do dnia 2019-10-09 do godziny 24:00
DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ

Budżet Partycypacyjny - V Edycja

Już po raz piąty startuje Myszkowski Budżet Partycypacyjny. Doświadczenia i efekty czterech poprzednich edycji pokazują wyraźnie, że mieszkańcy chętnie biorą udział w tego typu inicjatywach i nie brakuje im ciekawych pomysłów, dzięki którym nasza Mała Ojczyzna ma szansę jeszcze bardziej rozkwitnąć.
Wsłuchując się w sugestie i uwagi mieszkańców, którym dedykowany jest budżet partycypacyjny dokonaliśmy kilku modyfikacji zapisów w stosunku do poprzednich edycji, a mianowicie:

 • zlikwidowaliśmy przydział kwoty do dzielnic. Teraz głosujemy na wybrany projekt dla miasta bez podziału na dzielnice. Wygrywają projekty z największa liczbą głosów. Ustalony limit 1.350.000,00 zł dotyczy górnej granicznej puli na wszystkie projekty. Nie dzielimy kwoty na zadania i dzielnice
 • zwiększono liczbę osób popierających projekt z 50 do 70 mieszkańców
 • w formularzu zgłoszenia projektu może znaleźć się tylko jedno zadanie, z zastrzeżeniem  zapisu pozwalającego na połączenie projektów zgłoszonych o podobnym zakresie przedmiotowym lub lokalizacji jako jeden projekt

Liczymy na to, że V edycja Budżetu Partycypacyjnego spotka się z Państwa dużym zainteresowaniem, a mieszkańcy kolejny raz pokażą, jak duży potencjał drzemie zarówno w nich, jak i w naszym mieście.

Na zadania objęte budżetem partycypacyjnym w projekcie budżetu miasta Myszkowa na 2020 rok przeznacza się kwotę 1.350.000,00 zł, w tym : 

 • 1.080.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt tysięcy złotych) jest to pula środków finansowych przeznaczona na realizację zadań wybranych przez mieszkańców w drodze głosowania (kwota stanowi 80% ogólnej kwoty przyznanej na Budżet Partycypacyjny).
 • 270.000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych) jest to pula środków finansowych z przeznaczeniem na rezerwę Budżetu Partycypacyjnego (kwota stanowi 20% ogólnej kwoty przeznaczonej na Budżet Partycypacyjny).
 • rezerwa służy pokryciu różnic w wysokości pomiędzy środkami zapisanymi w uchwale budżetowej na realizację zadań, a wysokością środków zaoferowanych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.Kwota ta może być przeznaczona na projekty dotyczące wielu sfer m. in. sportu, rekreacji, edukacji, kultury, komunikacji, ochrony środowiska, przestrzeni publicznej, zieleni miejskiej itp.

Trzy najważniejsze zasady Budżetu Partycypacyjnego:

 1. Realizacja zadania w ciągu jednego roku
 2. Zadanie zlokalizowane na terenie stanowiącym zasób gminy
 3. Zadanie musi się mieścić w zadaniach własnych gminy

W tegorocznej edycji wprowadzono kilka zmian, które dotyczą:

zmiany harmonogramu:

 • Etap 1: składanie projektów - od 7 maja 2019 r. do 27 maja 2019 r.
 • Etap 2: publikacja listy zgłoszonych projektów - do dnia 4 czerwca 2019 r.
 • Etap 3: weryfikacja zgłoszonych projektów oraz konsultacja z wnioskodawcami projektów wraz z ich korektą - od 5 czerwca 2019 r. do 19 sierpnia 2019 r.
 • Etap 4: publikacja listy projektów dopuszczonych do głosowania i listy projektów odrzuconych - do dnia 30 sierpnia 2019 r.
 • Etap 5: spotkania Burmistrza Miasta z mieszkańcami w dzielnicach, celem zaprezentowania złożonych projektów od 2 września 2019 r. do 27 września 2019 r. Terminy spotkań zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta.
 • Etap 6: głosowanie elektroniczne mieszkańców w sprawie wyboru projektów do realizacji w 2020 r. w dniach od 2 października 2019 r. (od godz. 00:00) do 9 padziernika 2019 r. (do godz. 23:59), poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.twojbudzet.miastomyszkow.pl
 • Etap 7: ogłoszenie wyników - przedstawienie listy rekomendowanych projektów do realizacji w 2020 r. do dnia 18 października 2019 r.

Harmonogram Budżetu Partycypacyjnego Miasta Myszków w 2019 r. (zadania do realizacji w 2020 r.)

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE