Myszkowski Budżet Partycypacyjny


Ogłoszenie wyników II Edycji (2016-2017)

W ramach II Edycji Myszkowskiego Budżetu Partycypacyjnego mieszkańcy zdecydowali na co przeznaczą kwotę 1 080 000 zł.,
którą podzielono na 9 dzielnic (po 120 tys. dla każdej dzielnicy)

Głosować można było przez pięć dni od 18-22 listopada przez Internet i 22 listopada bezpośrednio w punktach dzielnicowych. Na karcie do głosowania znalazło się 20 projektów.

W głosowaniu wzięło udział 3438 mieszkańców. Myszkowianie oddali w sumie 3392 głosy ważne (2823 przez internet i 569 papierowo w punktach stacjonarnych).

Oddano 46 głosów nieważnych z czego:

  • 2 głosy – brak wyboru projektu
  • 3 głosy – brak danych na karcie (imię, nazwisko, adres)
  • 9 głosów – brak podpisu
  • 10 głosów – niepoprawny numer PESEL
  • 22 głosy oddane dwukrotnie (papierowo i internetowo) – zgodnie z regulaminem głosy zostały unieważnione.

Dodajmy, że w tym roku po raz pierwszy mogli głosować wszyscy mieszkańcy bez względu na wiek. Każdemu głosującemu przysługiwało prawo do oddania po jednym głosie na projekt bez względu, w której dzielnicy mieszkają. Mogli wybrać dowolny projekt w dowolnej dzielnicy. Dziękujemy wszystkim za oddane głosy. Myszkowianie demokratycznie zadecydowali o inwestycjach, które będą realizowane w 2017 roku.

Dzielnica Papierowo Internetowo Suma Tytuł projektu Koszt po weryfikacji *
BĘDUSZ 19 96 115 Bezpieczne zejście z ul. Czarnieckiego na ul. Wyzwolenia poprzez utwardzenie terenu kostką brukową i wykonanie schodów terenowych wraz ze zjazdem dla wózków i rowerów 29 000 zł
BĘDUSZ 8 99 107 Rozbudowa zaplecza ratowniczo-technicznego OSP Smudzówka 19 980 zł
BĘDUSZ 8 49 57 Utwardzenie działki nr 848/3 kostką brukową (dojazd do działki nr 848/2 - szerokość od 3,60-5,40 m; długość 74,6m; powierzchnia 350 m2) - ul. Wyzwolenia 64 460 zł
BĘDUSZ 8 36 44 Bezpieczna szkolna zabawa – budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 40 000 zł
BĘDUSZ 0 20 20 Mikro plac zabaw przy Folwarcznej 15 000 zł
BĘDUSZ 3 14 17 Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i dzieci przy placu zabaw w Będuszu poprzez budowę chodnika od Kościoła do Kapliczki wraz z oznakowaniem drogowym 31 000 zł
razem 46 314 360
CENTRUM 4 344 348 Boiska na 5-tkę (Zespół Szkół Publicznych nr 5) 120 000 zł
CENTRUM 3 253 256 Nawierzchnia na drodze „SUCHA STOPA” ul. Ceramiczna od 9B do 11E 120 000 zł
CENTRUM 8 237 245 Boisko wielofunkcyjne dla MALUCHA (Przedszkole Nr 4) 120 000 zł
CENTRUM 7 43 50 Przebudowa chodnika po prawej stronie ulicy Prymasa Wyszyńskiego 80 000 zł
razem 22 877 899
MIJACZÓW 144 379 523 Park Leśny Michałów 120 000 zł
MIJACZÓW 29 307 336 Przebudowa drogi w ul. Mała Szpitalna wraz z odwodnieniem na odcinku około 120 m 120 000 zł
MIJACZÓW 8 18 26 Remont drogi dojazdowej do budynków 24 i 24A przy ul. Alei Wolności 120 000 zł
razem 181 704 885
NOWA WIEŚ 10 88 98 Remont drogi o nawierzchni gruntowej w ul. Rymarskiej 70 000 zł
NOWA WIEŚ 9 52 61 Aktywnym być – siłownia zewnętrzna (plaz zabaw przy ul. Słowicza, Bociania, Słowackiego) 120 000 zł
NOWA WIEŚ 6 52 58 Remont drogi o nawierzchni gruntowej w ul. Jaskółczej 30 000 zł
razem 25 192 217
PODLAS 53 495 548 Remont ulicy Pszennej, Ziemniaczanej, Żniwnej i Żareckiej 120 000 zł
PODLAS 13 88 101 Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Osińska Góra od skrzyżowania z ul. Grzybową do ostatnich zabudowań mieszkalnych 120 000 zł
razem 66 583 649
POHULANKA 199 117 316 Obiekt Sportowy - bieżnia lekkoatletyczna, urządzenia street workout park (Zespół Szkół Publicznych nr 2) 120 000 zł
POHULANKA 30 36 66 Ciąg pieszo – rowerowy w ul. Millenium od ul. Stawowej 120 000 zł
razem 229 153 382
OGÓŁEM: 569 2823 3392

* Przedstawiony koszt jest orientacyjny i może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji

W dzielnicach Ciszówka, Mrzygłód, Mrzygłódka zgłoszono po jednym projekcie. W związku z tym nie było konieczności głosowania na te projekty, wnioski te przechodzą do realizacji w 2017 roku.

  1. Ciszówka - Remont chodnika w ul. Waryńskiego, Budowa siłowni zewnętrznej na terenie placu szkolnego
  2. Mrzygłód - Przebudowa – dojazd do boisk sportowych wraz z wykonaniem nawierzchni bitumicznej w ciągu ulicy Plac Sportowy od skrzyżowania – zjazdu z ulicy Włodowskiej
  3. Mrzygłódka - Asfaltowa Palmowa

PODSUMOWANIE GŁOSOWANIA

STATYSTYKI WSZYSTKICH GŁOSÓW W PODZIALE NA GRUPY WIEKOWE

płeć: (K)obiety, (M)ężczyżni

GRUPY WIEKOWE

PROPORCJE ODDANYCH GŁOSÓW

INTERNET: 2823 / PAPIER: 569

KOBIETY: 1856 / MĘŻCZYŹNI: 1536

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA ODDANE GŁOSY

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE