Myszkowski Budżet Partycypacyjny


Ogłoszenie wyników IV Edycji (2018-2019)

W ramach IV Edycji Myszkowskiego Budżetu Partycypacyjnego mieszkańcy zdecydowali na co w 2019 roku zostanie przeznaczona kwota 1 350 000 zł., którą podzielono na 9 dzielnic (po 150 tys. dla każdej dzielnicy).

Głosować można było przez sześć dni od 20-26 września br. W tym roku głosowanie zostało przeprowadzone w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza.

Do udziału w głosowaniu mieli prawo wszyscy mieszkańcy miasta Myszkowa bez względu na wiek. W głosowaniu wzięło udział 2402 mieszkańców.

Myszkowianie oddali w sumie 2402 głosy. Dziękujemy wszystkim za oddane głosy. 
Każdemu głosującemu przysługiwało prawo do oddania po jednym głosie na projekt bez względu, w której dzielnicy mieszkają. Mogli oni wybrać dowolny projekt w dowolnej dzielnicy.

Lp. Dzielnica Nazwa zadania Liczba oddanych głosów
1. Będusz Bezpieczne zejście z ul. Czarnieckiego na ul. Wyzwolenia. II etap – oświetlenie, utwardzenie kostką brukową. 51
2. Będusz Utrzymanie gotowości bojowej straży 106

3. Będusz Remont i doposażenie garażu OSP 80
4. Będusz Widok jury – budowa wieży widokowej ze ścianką wspinaczkową 174
5. Będusz Bezpieczna szkoła 189

Razem 600
6. Centrum Podniesienie sprawności bojowej jednostki OSP Myszków 366

7. Centrum Plac zabaw dla Malucha 577

Razem 943
8. Mrzygłódka Wymiana poszycia dachowego na strażnicy OSP Mrzygłódka 102

9. Mrzygłódka Wóz strażacki dla OSP Mrzygłódka 24

Razem 126
10. Nowa Wieś Zakup książek dla biblioteki przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Myszkowie 29
11. Nowa Wieś Wymiana dachu na garażach strażnicy OSP Myszków Nowa Wieś 358
12. Nowa Wieś Zakup wyposażenia dla OSP Myszków Nowa Wieś 28

13. Nowa Wieś Mobilny budynek socjalny zaplecza sportowego 318

Razem 733
RAZEM WSZYSTKICH
2402

 

W dzielnicach Ciszówka, Mijaczów, Mrzygłód, Pohulanka zgłoszono po jednym projekcie. W związku z tym nie było konieczności głosowania na te projekty, wnioski te przechodzą bez głosowania do realizacji w 2019 roku. W dzielnicy Podlas nie został złożony wniosek.

Lista projektów rekomendowanych
do realizacji w 2019 roku.

Dzielnica Nazwa zadania kwota
Będusz Bezpieczna szkoła SP nr 7 w Będuszu 40 000,00
Będusz Utrzymanie gotowości bojowej straży OSP Smudzówka 70 000,00
Będusz Remont i doposażenie garażu OSP w Będuszu 40 000,00
Centrum Plac zabaw dla Malucha (Przedszkole nr 4) 150 000,00
Ciszówka Modernizacja ulicy Pohulańskiej 150 000,00
Mijaczów Park Leśny MICHAŁÓW Etap III 150 000,00
Mrzygłód Rozbudowa kompleksu sportowego "Orlik" o zaplecze rekreacyjno integracyjne dla mieszkańców dzielnicy Mrzygłód 150 000,00
Mrzygłodka Wymiana poszycia dachowego na strażnicy OSP Mrzygłódka 78 000,00
Mrzygłódka Wóz strażacki dla OSP Mrzygłódka 72 000,00
Nowa Wieś Wymiana dachu na garażach strażnicy OSP Myszków NowaWieś 105 000,00
Nowa Wieś Zakup książek dla biblioteki przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Myszkowie 5 000,00
Nowa Wieś Zakup wyposażenia dla OSP Myszków Nowa Wieś 40 000,00
Pohulanka Nowy wizerunek ulicy Chmurnej 150 000,00

 

PODSUMOWANIE GŁOSOWANIA

STATYSTYKI WSZYSTKICH GŁOSÓW W PODZIALE NA GRUPY WIEKOWE

płeć: (K)obiety, (M)ężczyżni

GRUPY WIEKOWE

PROPORCJE ODDANYCH GŁOSÓW

KOBIETY: 1292 / MĘŻCZYŹNI: 1110

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE