Myszkowski Budżet Partycypacyjny


Publikacja listy zadań dopuszczonych do głosowania i listy zadań odrzuconych

Lista projektów dopuszczonych do głosowania V Edycja

Liczba projektów dopuszczonych do głosowania: 8

Nazwa dzielnicy:
Lokalizacja projektu: ul. Czarnieckiego - ul. Wyzwolenia, działka nr 876/12
Tytuł projektu po weryfikacji: Bezpieczne zejście z ul. Czarnieckiego na ul. Wyzwolenia. II ETAP Oświetlenie, utwardzenie kostką brukową, poręcz dla pieszych.
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Rafał Skorek
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 156000 zł
Łącznie szacunkowo po weryfikacji: 196327 zł


Streszczenie i uzasadnienie projektu przez wnioskodawcę, po weryfikacji :

 

-Zejście poprzez działkę nr 876/12 tzw. łącznik pomiędzy ul. Czarnieckiego i ul. Wyzwolenia jest ważnym miejscem komunikacji mieszkańców dzielnicy Będusz, jak i osób postronnych. W szczególności ważne jest dla mieszkańców w/w ulic, którzy idą do sklepów, przystanków autobusowych, kościoła, a przede wszystkim dla dzieci idących z/do szkoły lub na plac zabaw. Na chwilę obecną działka nie jest utwardzona we właściwy sposób. Ponadto w przypadku wystąpienia deszczu, grunt gliniasty staje się niebezpiecznie śliski, co może spowodować niebezpieczeństwo doznania urazów ciała u ludzi. Nie mniejsze znaczenie ma brak oświetlenia jak i poręczy dla pieszych w/w łącznika na działce 876/12 co w jednakowym stopniu może być przyczyną wcześniej wymienionych urazów, złamań u ludzi itp. -Zakres inwestycji obejmuje wykonanie utwardzenia terenu poprzez wykonanie chodnika z kostki brukowej, dostawa i montaż lamp solarno - wiatrowych (które nie wymagają zasilania), montaż poręczy dla pieszych. -Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa osób przemieszczających się pomiędzy ulicami: Czarnieckiego i Wyzwolenia. -Lokalizacja: działka nr 876/12

Nazwa dzielnicy:
Lokalizacja projektu: Zespół Szkół Publicznych nr 3, ul. Kościuszki 30
Tytuł projektu po weryfikacji: Moja Szkoła - Moje lepsze jutro.
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Patrycja Piekarczyk
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 55800 zł
Łącznie szacunkowo po weryfikacji: 55800 zł


Streszczenie i uzasadnienie projektu przez wnioskodawcę, po weryfikacji :

 

Projekt dotyczy wspomagania rozwoju ucznia z dysfunkcjami zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz podniesienia standardu Sali Integracji Sensorycznej i do zajęć rewalidacji - rehabilitacji poprzez ich doposażenie. Celem głównym projektu to wspomaganie rozwoju dziecka, maksymalne jego usprawnienie w każdej zaburzonej sferze i osiągnięcie przez ucznia możliwie najwyższego poziomu jego funkcjonowania w zakresie czynności dnia codziennego i życia społecznego. Miejscem projektu byłaby Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Myszkowie.

Nazwa dzielnicy:
Lokalizacja projektu: ul. Jedwabna 93, 42-300 Myszków
Tytuł projektu po weryfikacji: Modernizacja systemu monitorującego zewnętrznego i wewnętrznego w Szkole Podstawowej nr 4 w Myszkowie.
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Przemysław Więcek, Ewa Ziajska Łazaj
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 22037 zł
Łącznie szacunkowo po weryfikacji: 22037 zł


Streszczenie i uzasadnienie projektu przez wnioskodawcę, po weryfikacji :

 

Celem projektu jest objęcie monitoringiem terenów zewnętrznych jak i pomieszczeń wewnętrznych Szkoły Podstawowej Nr 4 w Myszkowie. W ostatnich latach na terenie szkoły przeprowadzone zostały liczne inwestycje w postaci termomodernizacji budynku oraz wybudowania nowego placu zabaw, siłowni i boiska sportowego. Realizacja projektu poprawi bezpieczeństwo uczniów i użytkowników tych obiektów oraz pozwoli realizować pełny nadzór i kontrolę nad całym obiektem i terenem.

Nazwa dzielnicy:
Lokalizacja projektu: ul. Millenium - działka nr 8454.
Tytuł projektu po weryfikacji: Budowa drogi w ulicy bocznej od ul. Millenium.
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Barbara Jarzyńska
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 227129 zł
Łącznie szacunkowo po weryfikacji: 234429 zł


Streszczenie i uzasadnienie projektu przez wnioskodawcę, po weryfikacji :

 

Dojazd do bloków jest ostatnim nieutwardzonym odcinkiem ulicy Millenium. W obecnym stanie w czasie opadów pomimo, w ulicy jest kanalizacja burzowa, teren zamienia się w rozlewisko, co utrudnia dojazd i dojście do klatek schodowych.

Nazwa dzielnicy:
Lokalizacja projektu: ul.Traugutta 43 42-300 Myszków
Tytuł projektu po weryfikacji: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole im. Noblistów Polskich w Myszkowie-Mrzygłodzie.
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Beata Pochodnia
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 400000 zł
Łącznie szacunkowo po weryfikacji: 442962 zł


Streszczenie i uzasadnienie projektu przez wnioskodawcę, po weryfikacji :

 

Projekt dotyczy budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowo-gumowej, dwuwarstwowej wraz z ogrodzeniem siatką polipropylenową. Boisko będzie pełnić funkcję boiska treningowego dla młodzieży szkolnej z wydzieleniem boiska do gry w piłkę ręczną, tenisa ziemnego, koszykówki i siatkówki. Zakres prac będących przedmiotem projektu obejmuje w szczególności: - wykonanie płyty boiska o nawierzchni syntetycznej poliuretanowo-gumowej z niezbędnym osprzętem sportowym, - ogrodzenie boiska siatką sznurkową polipropylenową. Planowana powierzchnia zabudowy wynosi 946,00 m2, wymiary boiska 21,00 m x 41,00 m. Boisko ogrodzone po dłuższych bokach ogrodzeniem o wysokości min. 4 m z elementów stalowych, wypełnione siatką sznurkową z polipropylenu oraz o wysokości 6 m za bramkami, wypełnione siatką z polipropylenu, montowane w sposób trwały z podłożem. W chwili obecnej na terenie Zespołu Szkół brak jest możliwości prowadzenia zajęć sportowych na świeżym powietrzu. Szkoła posiada 2 boiska ze zniszczoną nawierzchnią betonową, które nie nadają się do uprawiania sportu. Dzięki temu, że boisko będzie wielofunkcyjne można będzie prowadzić zajęcia i aktywnie spędzać czas uprawiając różne dyscypliny sportowe.

Nazwa dzielnicy:
Lokalizacja projektu: Park Michałów, ul.Okrzei Myszków
Tytuł projektu po weryfikacji: "Park Michałów" - źródło pozytywnej energii.
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Sławomir Kaczyński
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 329000 zł
Łącznie szacunkowo po weryfikacji: 73000 zł


Streszczenie i uzasadnienie projektu przez wnioskodawcę, po weryfikacji :

 

Po dokładnym przeanalizowaniu ustawy "Prawo budowlane", ustawy "O lasach" i zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza się, że szansę na realizację mają następujące elementy z zaproponowanych w formularzu zgłoszenia projektu do budżetu partycypacyjnego na 2020 rok: 1. miejsca parkingowe 5 szt. 2. gril - palenisko z ławkami 3. obiekty małej architektury (stoliki - 5 szt., ławki - 5 szt., kosze na śmieci - 7 szt.). Powyższe elementy mogą być zaliczone do obiektów turystycznych a nie sportowych czy rekreacyjnych (zabawowych).

Nazwa dzielnicy:
Lokalizacja projektu: Stadion sportowy Pułaskiego 13b, 42-300 Myszków, działka nr 1563/1, 1563/2
Tytuł projektu po weryfikacji: Rozwój infrastruktury stadionu miejskiego poprzez budowę budynku klubowego oraz budowę dwóch kortów tenisowych.
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Norbert Jęczalik,Beata Jakubiec-Bartnik, Adam Zaczkowski, Magdalena Balwierz, Tomasz Szlenk, Zofia Jastrzębska
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 1080000 zł
Łącznie szacunkowo po weryfikacji: 1080000 zł


Streszczenie i uzasadnienie projektu przez wnioskodawcę, po weryfikacji :

 

Teren stadionu miejskiego, jego infrastruktura, a szczególnie potencjał rozwojowy powodują, że stadion może i powinien stać się miejscem w którym koncentruje się życie sportowe, rekreacyjne i kulturalne miasta. Aby tak się stało konieczna jest jego modernizacja i rozbudowa. Budowa budynku klubowego (zaplecza sportowego) oraz budowa kortów tenisowych przyczyni się do rozwoju sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz jest szansą na powiększenie dotychczasowej oferty dla mieszkańców Myszkowa. Miasto ma też w planach budowę boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni co kompleksowo uatrakcyjni obiekt stadionu miejskiego. Posiadane doświadczenie stowarzyszeń prowadzących działalność w zakresie piłki nożnej i tenisa, a także innych dyscyplin sportowych z pewnością zaowocuje dłuższym wykorzystaniem w skali rocznej całego obiektu sportowego "stadionu miejskiego". Istniejący budynek zaplecza sportowego jest zdegradowany i nie spełnia podstawowych wymogów organizacyjnych i sanitarnych do prowadzenia działalności w zakresie sportu i rekreacji, organizowania wydarzeń sportowych i kulturalnych.

Uwaga do projektu: Zagrożenie realizacji wniosku może być spowodowane brakiem zgody Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wyłączenie z zakazu zabudowy na terenach zalewowych jakim jest obszar stadionu miejskiego w Myszkowie.

Nazwa dzielnicy:
Lokalizacja projektu: ul. Pińczycka 2; działka nr 3/7 Myszków-Będusz
Tytuł projektu po weryfikacji: Widok Jury-budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego-wieża widokowa ze ścianką wspinaczkową, boisko wielofunkcyjne, zagospodarowanie terenu.
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Grzegorz Karcz
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 1060000 zł
Łącznie szacunkowo po weryfikacji: 1060000 zł


Streszczenie i uzasadnienie projektu przez wnioskodawcę, po weryfikacji :

 

"Góra Będuska" jest jedną z najwyższych wzniesień w powiecie myszkowskim, z której widoki rozciągają się praktycznie do Częstochowy. Zrealizowanie przedmiotowego projektu, przyciągnie mnóstwo pasjonatów turystyki krajoznawczej do naszego miasta i naszej dzielnicy. Ponadto, jako miejscowość leżąca na terenie jury krakowsko-częstochowskiej, nie możemy się pochwalić jakąkolwiek profesjonalną ścianką wspinaczkową, jak chociażby pobliski Siewierz. W przedmiotowym projekcie taka ścianka wraz z zagospodarowaniem terenu wokół wieży jest przewidziana. Założenia do projektu wieży wysokość do 25 m. Ponadto projekt zakłada budowę boiska wielofunkcyjnego z podłożem np. z poliuretanu, którego w naszej dzielnicy po prostu nie ma. Założenia dla boiska: szerokość około 15-18 m, długość 30-45 m. Wyposażenie boiska, bramki do piłki nożnej, kosze do koszykówki, słupki do siatkówki. Zalecane piłkochwyty. Całość realizowana jako jeden projekt, przez jednego wykonawcę lub konsorcjum firm w którym głównym wykonawcom z założenia powinien być wykonawca wieży.

Lista projektów odrzuconych

Liczba projektów odrzuconych: 1

Nazwa dzielnicy:
Lokalizacja projektu: Myszków Nowa Wieś Plac zabaw i park przy ul.Słowackiego - ul.Bociania
Tytuł projektu: Mobilny budynek socjalny zaplecza sportowego.
Tytuł projektu określony przez osobę zgłaszającą: Mobilny budynek socjalny zaplecza sportowego.
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Jarosław Sumorowski
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 132000 zł


Przyczyna odrzucenia zadania / uwagi: Działka położona w Myszkowie przy ul. Słowackiego (obręb Nowa Wieś) oznaczona numerem ewidencyjnym 2057/10 stanowi własność Gminy Myszków. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Uchwałą XXXII/279/13 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 sierpnia 2013 r. 1ZP, 2KP. Dla terenu o symbolu 1ZP ustala się przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona towarzysząca zabudowie usługowej użyteczności publicznej z zakresu kultu religijnego, co oznacza: a) urządzoną zieleń towarzyszącą, b) obiekty małej architektury sakralnej, pomniki. Przeznaczenie dopuszczalne: a) drogi wewnętrzne, ścieżki piesze, b) infrastruktura techniczna. Dla terenu o symbolu 2KP ustala się przeznaczenie podstawowe, co oznacza: a) miejsca postojowe urządzone na terenie. Przeznaczenie dopuszczalne: a) urządzona zieleń towarzysząca, b) ścieżki piesze, rowerowe, c) obiekty małej architektury, d) infrastruktura techniczna. Dla terenów o symbolu 2KP ustala się zakaz realizacji budynków. Wyżej wymienione zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykluczają możliwość lokalizacji budynku opisanego we wniosku.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE