Myszkowski Budżet Partycypacyjny


Lista wszystkich zgłoszonych projektów V Edycja

Liczba wszystkich projektów: 9


Lokalizacja projektu: Park Michałów, ul.Okrzei Myszków
Tytuł projektu: "Park Michałów" - źródło pozytywnej energii.
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Sławomir Kaczyński
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 329000 zł


Rozbudowa "Parku Michałów"-doposażenie terenu rekreacyjnego przy ulicy Okrzei w Myszkowie, polegające na dostawie i montażu urządzeń siłowni plenerowej, "tyrolki", budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy ulicy Okrzei (teren parku), miniamfiteatru wraz z miejscami siedzącymi i zapleczem socjalnym z toaletami, boisko do siatkówki plażowej, zabudowie obiektów małej architektury: ławki, stolikki z ławkami, stoliki z siedziskiem, koszy na śmieci, huśtawki "gniazdo", grill, palenisko. WW. zakres projektu pozwoli podnieść standardy wypoczynku i rekreacji korzystających z "Parku Michałów" mieszkańców Myszkowa i okolicy. Jego celem jest zwiększenie integracji międzypokoleniowej oraz doskonalenie dyscyplin sportowych i podniesienie poziomu aktywności fizycznej mieszkańców Myszkowa. Należy podkreślić, że rozbudowana infrastruktura będzie dostępna dla osób niepełnosprawnych. Pomimo zachodzących w ciągu ostatnich lat pozytywnych zmian w zakresie rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, nadal trudno jest uznać ją za adekwatną do ich potrzeb. Realizacja projektu jest odpowiedzią na potrzeby jakie zgłaszają mieszkańcy, w zakresie zwiększenia oferty sportowo-rekreacyjnej, jaką proponuje obecna infrastruktura "Parku Michałów". Zdiagnozowanymi problemami są: niewystarczająca i nieatrakcyjna infrastruktura sportowo-rekreacyjna pozwalająca na propagowanie zdrowego stylu życia, niski poziom aktywności fizycznej mieszkańców oraz wykluczenie społeczne. Miejsce realizacji zadania: Park Michałów"-ul. Okrzei, 42-300 Myszków.


Lokalizacja projektu: ul. Jedwabna 93, 42-300 Myszków
Tytuł projektu: Modernizacja systemu monitorującego zewnętrznego i wewnętrznego w Szkole Podstawowej nr 4 w Myszkowie.
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Przemysław Więcek, Ewa Ziajska Łazaj
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 22037 zł


Celem projektu jest objęcie monitoringiem terenów zewnętrznych jak i pomieszczeń wewnętrznych Szkoły Podstawowej Nr 4 w Myszkowie. W ostatnich latach na terenie szkoły przeprowadzone zostały liczne inwestycje w postaci termomodernizacji budynku oraz wybudowania nowego placu zabaw, siłowni i boiska sportowego. Realizacja projektu poprawi bezpieczeństwo uczniów i użytkowników tych obiektów oraz pozwoli realizować pełny nadzór i kontrolę nad całym obiektem i terenem.


Lokalizacja projektu: ul. Pińczycka 2; działka nr 3/7 Myszków-Będusz
Tytuł projektu: Widok Jury-budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego-wieża widokowa ze ścianką wspinaczkową, boisko wielofunkcyjne, zagospodarowanie terenu
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Grzegorz Karcz
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 1060000 zł


"Góra Będuska" jest jedną z najwyższych wzniesień w powiecie myszkowskim, z której widoki rozciągają się praktycznie do Częstochowy. Zrealizowanie przedmiotowego projektu, przyciągnie mnóstwo pasjonatów turystyki krajoznawczej do naszego miasta i naszej dzielnicy. Ponadto, jako miejscowość leżąca na terenie jury krakowsko-częstochowskiej, nie możemy się pochwalić jakąkolwiek profesjonalną ścianką wspinaczkową, jak chociażby pobliski Siewierz. W przedmiotowym projekcie taka ścianka wraz z zagospodarowaniem terenu wokół wieży jest przewidziana. Założenia do projektu wieży wysokość do 25 m. Ponadto projekt zakłada budowę boiska wielofunkcyjnego z podłożem np. z poliuretanu, którego w naszej dzielnicy po prostu nie ma. Założenia dla boiska: szerokość około 15-18 m, długość 30-45 m. Wyposażenie boiska, bramki do piłki nożnej, kosze do koszykówki, słupki do siatkówki. Zalecane piłkochwyty. Całość realizowana jako jeden projekt, przez jednego wykonawcę lub konsorcjum firm w którym głównym wykonawcom z założenia powinien być wykonawca wieży.


Lokalizacja projektu: Stadion sportowy Pułaskiego 13b, 42-300 Myszków, działka nr 1563/1, 1563/2
Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury stadionu miejskiego poprzez budowę budynku klubowego oraz budowę dwóch kortów tenisowych
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Norbert Jęczalik,Beata Jakubiec-Bartnik, Adam Zaczkowski, Magdalena Balwierz, Tomasz Szlenk, Zofia Jastrzębska
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 1080000 zł


Teren stadionu miejskiego, jego infrastruktura, a szczególnie potencjał rozwojowy powodują, że stadion może i powinien stać się miejscem w którym koncentruje się życie sportowe, rekreacyjne i kulturalne miasta. Aby tak się stało konieczna jest jego modernizacja i rozbudowa. Budowa budynku klubowego (zaplecza sportowego) oraz budowa kortów tenisowych przyczyni się do rozwoju sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz jest szansą na powiększenie dotychczasowej oferty dla mieszkańców Myszkowa. Miasto ma też w planach budowę boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni co kompleksowo uatrakcyjni obiekt stadionu miejskiego. Posiadane doświadczenie stowarzyszeń prowadzących działalność w zakresie piłki nożnej i tenisa, a także innych dyscyplin sportowych z pewnością zaowocuje dłuższym wykorzystaniem w skali rocznej całego obiektu sportowego "stadionu miejskiego". Istniejący budynek zaplecza sportowego jest zdegradowany i nie spełnia podstawowych wymogów organizacyjnych i sanitarnych do prowadzenia działalności w zakresie sportu i rekreacji, organizowania wydarzeń sportowych i kulturalnych.


Lokalizacja projektu: Zespół Szkół Publicznych nr 3, ul. Kościuszki 30
Tytuł projektu: Moja Szkoła - Moje lepsze jutro
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Patrycja Piekarczyk
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 55800 zł


Projekt dotyczy wspomagania rozwoju ucznia z dysfunkcjami zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz podniesienia standardu Sali Integracji Sensorycznej i do zajęć rewalidacji - rehabilitacji poprzez ich doposażenie. Celem głównym projektu to wspomaganie rozwoju dziecka, maksymalne jego usprawnienie w każdej zaburzonej sferze i osiągnięcie przez ucznia możliwie najwyższego poziomu jego funkcjonowania w zakresie czynności dnia codziennego i życia społecznego. Miejscem projektu byłaby Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Myszkowie.


Lokalizacja projektu: Myszków Nowa Wieś Plac zabaw i park przy ul.Słowackiego - ul.Bociania
Tytuł projektu: Mobilny budynek socjalny zaplecza sportowego.
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Jarosław Sumorowski
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 132000 zł


Projekt dotyczy zakupu mobilnego budynku, który będzie stanowił zaplecze sanitarno-szatniowe obiektu sportowego. Budynek będzie składał się z 4 pomieszczeń, tj. szatni dla gospodarzy i gości wraz z prysznicami w każdej z nich oraz węzłem sanitarnym, pomieszczenia mniejszego dla sędziów oraz pomieszczenia administracyjnego. Budynek ocieplony, z pełną instalacją elektryczną wewnątrz, ławkami, wieszakami i innymi akcesoriami stanowiącymi zaplecze działalności sportowo-rekreacyjnej. Celem głównym projektu będzie stworzenie mieszkańcom dzielnicy Nowa Wieś odpowiednich warunków sanitarno-szatniowych przy korzystaniu z obiektów sportowych. Stowarzyszenie Klub Sportowy Warta Myszków prowadzi dwie drużyny piłkarskie tj. drużynę seniorów grającą obecnie w B klasie oraz drużynę juniorów grającą w lidze okręgowej Podokręgu Piłki Nożnej Częstochowa. Obecnie nie posiada szatni, w której zawodnicy mogliby się przebierać do zawodów a po za zawodach wykąpać się w warunkach minimum sanitarnego. Wszystkie drużyny, z którymi przychodzi zmierzyć się zawodnikom KS Warta, takie zaplecze sanitarno-szatniowe posiadają, w większości na bardzo wysokim standardzie. Dodatkowo oprócz zawodników KS Warta, korzystać z budynku mogliby również uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 oraz strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej Myszków Nowa Wieś. Poza tym planowana jest rozbudowa placu zabaw w parku przy ul.Słowackiego - Bocianiej poprzez wybudowanie mini amfiteatru, na którym mogłyby się odbywać różne imprezy kulturalno-rozrywkowo-rekreacyjne dla mieszkańców dzielnicy. Podczas tych imprez uczestnicy mogliby również korzystać z przedmiotowego budynku. Poprzez fakt, iż budynek byłby mobilny, w każdej chwili mógłby być przeniesiony w inne miejsce, wedle zapotrzebowania. W związku z tym, iż Stowarzyszenie KS Warta Myszków rozgrywa mecze na obiekcie, który nie jest własnością Gminy Myszków, lokalizacja obiektu planowana jest w parku przy ulicy Słowackiego-Słowicza-Bociania.


Lokalizacja projektu: ul.Traugutta 43 42-300 Myszków
Tytuł projektu: "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole im. Noblistów Polskich w Myszkowie-Mrzygłodzie"
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Beata Pochodnia
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 400000 zł


Projekt dotyczy budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowo-gumowej, dwuwarstwowej wraz z ogrodzeniem siatką polipropylenową. Boisko będzie pełnić funkcję boiska treningowego dla młodzieży szkolnej z wydzieleniem boiska do gry w piłkę ręczną, tenisa ziemnego, koszykówki i siatkówki. Zakres prac będących przedmiotem projektu obejmuje w szczególności: - wykonanie płyty boiska o nawierzchni syntetycznej poliuretanowo-gumowej z niezbędnym osprzętem sportowym, - ogrodzenie boiska siatką sznurkową polipropylenową. Planowana powierzchnia zabudowy wynosi 946,00 m2, wymiary boiska 21,00 m x 41,00 m. Boisko ogrodzone po dłuższych bokach ogrodzeniem o wysokości min. 4 m z elementów stalowych, wypełnione siatką sznurkową z polipropylenu oraz o wysokości 6 m za bramkami, wypełnione siatką z polipropylenu, montowane w sposób trwały z podłożem. W chwili obecnej na terenie Zespołu Szkół brak jest możliwości prowadzenia zajęć sportowych na świeżym powietrzu. Szkoła posiada 2 boiska ze zniszczoną nawierzchnią betonową, które nie nadają się do uprawiania sportu. Dzięki temu, że boisko będzie wielofunkcyjne można będzie prowadzić zajęcia i aktywnie spędzać czas uprawiając różne dyscypliny sportowe.


Lokalizacja projektu: ul. Millenium - działka nr 8454.
Tytuł projektu: Budowa drogi w ulicy bocznej od ul. MILLENIUM.
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Barbara Jarzyńska
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 227129 zł


Dojazd do bloków jest ostatnim nieutwardzonym odcinkiem ulicy Millenium. W obecnym stanie w czasie opadów pomimo, w ulicy jest kanalizacja burzowa, teren zamienia się w rozlewisko, co utrudnia dojazd i dojście do klatek schodowych.


Lokalizacja projektu: ul. Czarnieckiego - ul. Wyzwolenia, działka nr 876/12
Tytuł projektu: Bezpieczne zejście z ul. Czarnieckiego na ul. Wyzwolenia. II ETAP Oświetlenie, utwardzenie kostką brukową, poręcz dla pieszych.
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Rafał Skorek
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 156000 zł


-Zejście poprzez działkę nr 876/12 tzw. łącznik pomiędzy ul. Czarnieckiego i ul. Wyzwolenia jest ważnym miejscem komunikacji mieszkańców dzielnicy Będusz, jak i osób postronnych. W szczególności ważne jest dla mieszkańców w/w ulic, którzy idą do sklepów, przystanków autobusowych, kościoła, a przede wszystkim dla dzieci idących z/do szkoły lub na plac zabaw. Na chwilę obecną działka nie jest utwardzona we właściwy sposób. Ponadto w przypadku wystąpienia deszczu, grunt gliniasty staje się niebezpiecznie śliski, co może spowodować niebezpieczeństwo doznania urazów ciała u ludzi. Nie mniejsze znaczenie ma brak oświetlenia jak i poręczy dla pieszych w/w łącznika na działce 876/12 co w jednakowym stopniu może być przyczyną wcześniej wymienionych urazów, złamań u ludzi itp. -Zakres inwestycji obejmuje wykonanie utwardzenia terenu poprzez wykonanie chodnika z kostki brukowej, dostawa i montaż masztów oświetleniowych, montaż poręczy dla pieszych. -Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa osób przemieszczających się pomiędzy ulicami: Czarnieckiego i Wyzwolenia. -Lokalizacja: działka nr 876/12

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE