Myszkowski Budżet Partycypacyjny


Lista wszystkich zgłoszonych projektów III Edycja

Liczba wszystkich projektów: 26

Nazwa dzielnicy: MIJACZÓW
Lokalizacja projektu: Aleja Wolności Myszków
Tytuł projektu: Remont chodników (głównych ciągów pieszych) na obszarze osiedla mieszkaniowego przy ul. Wolności
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Wiktoria Woszczyk
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 147345 zł


Wnioskowany remont chodników (głównych ciągów pieszych) planowany jest do wykonania na obszarze osiedla mieszkaniowego przy ul. Wolności. Osiedle to wybudowane było jako pierwsze po zakończeniu II wojny światowej w latach 50 ubiegłego wieku. Wnioskowany remont ma na celu doprowadzenie stanu chodników do warunków umożliwiających bezpieczne poruszanie się pieszych oraz zmiany wizerunku osiedla. Remont chodników polega na odtworzeniu jego stanu w pasie i na warunkach aktualnie przechodzącego. Aktualny stan nawierzchni chodników uniemożliwia bezpieczne poruszanie się po nim. Obecna nawierzchnia oparta jest na płytach chodnikowych małego formatu 30x30, które rozjechały się, popękały, tworzą uskoki powodujące ryzyko skręcenia nogi. Chodnik na znacznych odcinkach nie nadaje się do przemieszczania wózkiem dziecięcym, gdyż koła zapadają się i klinują pomiędzy wyłomami w płytach. Poszczególne odcinki planowanych remontów opisane są szczegółowo w pozycji: Harmonogram działań i szacunkowych kosztów jego realizacji. Jednostkowe koszty remontu tj. zł/m2 zostały przyjęte jako minimalne koszty z przeprowadzonych przetargów z roku 2017 (tj. 165,00 zł/m2) Remont pozostałych chodników, od głównych ciągów komunikacyjnych (wnioskowanych w ramach budżetu partycypacyjnego) poszczególne Wspólnoty Mieszkaniowe winne wykonać we własnym zakresie (np. dojście do klatek schodowych od głównych ciągów pieszych).

Nazwa dzielnicy: BĘDUSZ
Lokalizacja projektu: ul. Czarnieckiego/ul. Wyzwolenia działka 876/12
Tytuł projektu: Bezpieczne zejście z ul. Czarnieckiego na ul. Wyzwolenia. II ETAP - Oświetlenie, utwardzenie kostką brukową
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Rafał Skorek
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 139132 zł


Zejście przez działkę nr 876/12 tzw.łącznik pomiędzy ul. Czarnieckiego i ul. Wyzwolenia jest ważnym miejscem komunikacji mieszkańców dzielnicy Będusz, jak i osób postronnych. W szczególności ważne jest dla mieszkańców w/w ulic, którzy idą do sklepów, przystanków autobusowych, kościoła i dla dzieci idących z/do szkoły lub na plac zabaw. Na chwilę obecną działka nie jest utwardzona we właściwy sposób. Ponadto w przypadku wystąpienia deszczu, grunt gliniasty staje się niebezpiecznie śliski, co może spowodować niebezpieczeństwo doznania urazów ciała u ludzi. Nie mniejsze znaczenie ma brak oświetlenia w/w łącznika na działce 876/12 co w jednakowym stopniu może być przyczyną wcześnie wymienionych urazów, złamań u ludzi itp. Zakres inwestycji: Wykonanie utwardzenia terenu poprzez wykonanie chodnika z kostki brukowej, dostawa i montaż masztów oświetleniowych. Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa osób przemieszczających się pomiędzy ulicami :Czarnieckiego i Wyzwolenia. Lokalizacja : działka nr 876/12

Nazwa dzielnicy: CENTRUM
Lokalizacja projektu: 1) ul. Skłodowskiej 7, 42-300 Myszków Teren Przedszkola Nr 4
Tytuł projektu: Boisko dla Malucha oraz doposażenie OSP Myszków
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Grzegorz Lech
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 150000 zł


Projekt ,,Boisko dla MALUCHA" zlokalizowany będzie na ulicy Skłodowskiej nr 7 (teren Przedszkola nr 4) w Myszkowie.Projekt zakłada budowę wielofunkcyjnego boiska o wymiarach 28m x 10m z nawierzchnią poliuretanową wraz z piłkochwytami za bramkami i wyposażeniem zawierającym bramki aluminiowe z siatkami oraz słupki aluminiowe wielofunkcyjne do siatkówki wraz z siatką.Realizacja projektu przyczyni się do zapewnienia dzieciom bezpiecznego miejsca gier i zabaw.Obecnie na placu przedszkolnym mieści się boisko z nawierzchnią asfaltową. Nawierzchnia obecnego boiska jest bardzo zniszczona,asfalt jest popękany, co stanowi niebezpieczeństwo podczas jego użytkowania przez dzieci. Dzieci bawiąc się na nim narażone są na wypadki i skaleczenia.Projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do przedszkola oraz małych mieszkańców pobliskiego osiedla korzystających z boiska na terenie przedszkola. Modernizacja obecnego boiska będzie nieodzownym atutem rozwijania ducha sportowego dla przedszkolaków, co przyczyni się do podniesienia poziomu rozwoju aktywności fizycznej dzieci. W dzielnicy brakuje boiska przeznaczonego dla dzieci w wieku przedszkolnym, zapewniającego bezpieczeństwo zabawy i ćwiczeń ruchowych.Nowe boisko będzie służyło dzieciom w rozwoju sprawności fizycznej oraz będzie użytkowane również w celu rozwijania zabaw ruchowych,konkursów sportowych, a w przyszłości będzie podstawą do założenia ,,Klubu Małego Sportowca". Projekt doposażenia OSP Myszków zlokalizowany będzie na ulicy Kościelnej nr 3 w Myszkowie.Projekt zakłada zakup specjalistycznego umundurowania dla strażaków.Umundurowanie specjalne chroni strażaka przed wysoką temperaturą,ogniem i wodą.Projekt zakłada zakup: ubrania specjalne 5 kpl., buty strażackie 5 par, sztormiaki 10 szt.,gumowce 8 par.W 2016 roku jednostka miała około 100 wyjazdów do akcji.Zakup umundurowania pozwoli strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Myszkowie brać czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz zapewni bezpieczeństwo zarówno strażakom jak i mieszkańcom dzielnicy. Priorytetowym zadaniem projektu jest Boisko dla Malucha.Zakłada się zatem że z przydzielonych środków w pierwszej kolejności pokryte zostaną koszty na budowę boiska, a w dalszej kolejności na doposażenie OSP Myszków.W związku z czym faktyczne koszty poszczególnych części projektów mogą się od planowanych.

Nazwa dzielnicy: MIJACZÓW
Lokalizacja projektu: Mijaczów
Tytuł projektu: Modernizacja stadionu miejskiego
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Norbert Jęczalik
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 150000 zł


Obiekty sportowe są wizytówką miast Do prawidłowego funkcjonowania boisk trawiastych potrzebna jest odpowiednia pielęgnacja w postaci nawodnienia i koszenia. W tym przypadku zakup instalacji służącej zraszaniu trawy jest niezbędny do zapewnienia odpowiedniej wilgotności trawy na płycie boiska. Kosiarka samojezdna zapewni natomiast możliwość szybkiego przycięcia trawy i, co za tym idzie, lepszego dbania o stan murawy boiska. Zakup tablicy świetlnej oraz kabin dla zawodników podwyższy z kolei standard obiektu.

Nazwa dzielnicy: MRZYGŁÓD
Lokalizacja projektu: Mrzygłód
Tytuł projektu: Budowa drogi Nierada Etap (od drogi powiatowej do cieku wodnego)
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Jerzy Wenda
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 150000 zł


Wykonanie przepustu cieku wodnego, położenie nawierzchni asfaltowej na drodze miejskiej Nierada od w/w przepustu do drogi powiatowej.

Nazwa dzielnicy: CENTRUM
Lokalizacja projektu:
Tytuł projektu: Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Skłodowskiej i Sikorskiego
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Lidia Cupiał
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 150000 zł


Obszar u zbiegu ulic Skłodowskiej i Sikorskiego w Rejonie bloków :Skłodowskiej 14,14A,Sikorskiego 10.Wykonanie kanalizacji deszczowej, montaż studzienek i kratek deszczowych, odtworzenie i budowa (utwardzenie) ciągu pieszo-jezdnych i miejsc parkingowych.

Nazwa dzielnicy: CENTRUM
Lokalizacja projektu: ul. Ceramiczna od nr 1c do 2b
Tytuł projektu: "Dobry przejazd"
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Jadwiga Lada
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 3000 zł


Projekt dotyczy umożliwienia dojazdu mieszkańcom do swoich posesji. Projekt jest niezbędny, aby mieszkańcy, służby oczyszczania miasta, pogotowie czy straż pożarna mogły do nas dojechać. W tej chwili nawet przy małych opadach jest to utrudnione, a czasem wręcz niemożliwe.

Nazwa dzielnicy: MIJACZÓW
Lokalizacja projektu: SKWER PRZEDSIĘBIORCÓW (SKRZYŻOWANIE ULIC LEŚNA-PIŁSUDSKIEGO)
Tytuł projektu: „ZIELONA ŁADOWARKA, WI-FI I MODERNIZACJA CHODNIKÓW NA SKWERZE LEŚNA-PIŁSUDSKIEGO
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: PAWEŁ SKOTNICZNY
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 140996 zł


Każdemu użytkownikowi telefonu czy tabletu zdarza się zapomnieć naładować swoje urządzenie. Gdy nie ma możliwości użycia własnej ładowarki, Zielona Ładowarka jest idealnym rozwiązaniem. Zielona Ładowarka swoim wyglądem przypomina drzewo, zamiast liści zamontowane są panele słoneczne, które pobierają energię elektryczną, przetwarzając ją i kumulując na darmowy prąd. Dzięki temu mieszkańcy mogą za darmo naładować swoje telefony i tablety. Energia odnawialna z Zielonej Ładowarki uczy ludzi ekologii i dbania o środowisko. To łatwy w użyciu sprzęt, którego może używać osoba w każdym wieku, dostosowany dla osób niewidomych i niedowidzących. Zielona Ładowarka to również turystyczny rozwój miasta. Urządzenie wyposażone jest w końcówki kompatybilne z telefonami wyposażonymi zarówno w system Android jak i IOS a także możliwość podłączenia Internetu zarówno metodą światłowodową jak i radiową, tworząc tym samym darmowy punkt dostępu do Internetu (Wi-Fi Hot Spot). Urządzenie powinno być usytuowane na skwerze przy ul. Leśnej-Piłsudskiego (tzw. Skwer Przedsiębiorców) w miejscu mocno nasłonecznionym. Modernizacja chodników na skwerze Leśna-Piłsudskiego to zastąpienie żwiru w alejkach kostką betonową. Łączenie kostki powinno być możliwie jak najmniejsze, aby umożliwić dzieciom i młodzieży jazdę po alejkach na rolkach czy deskorolkach. Zastąpienie żwiru kostką ułatwi również poruszanie się rodziców z wózkami dziecięcymi oraz osobom starszym. Zielona Ładowarka, Wi-Fi oraz modernizacja chodników na skwerze z pewnością ożywi oraz uatrakcyjni nie wykorzystywany w pełni skwer przy ul. Leśnej i Piłsudskiego.W przypadku oszczędności po przetargowych proponujemy poprawę nawierzchni chodników po obu stronach ulicy Leśnej od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do skrzyżowania z DW 791 (Aleja Wolności), zastępując spękane płyty chodnikowe kostką betonową.

Nazwa dzielnicy: BĘDUSZ
Lokalizacja projektu: ul. Folwarczna, działka nr 3/13, 1/2, 1/3
Tytuł projektu: Budowa odcinka drogi
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Zbigniew Zemła
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 135000 zł


Niedostateczny i niezadawalający stan techniczny grogi na ulicy Folwarcznej powoduje konieczność podjęcia działań zmierzających do dostosowania drogi do wysokich standardów .Funkcjonująca gruntowa nawierzchnia nie jest dostosowana do obecnego natężenia ruchu drogowego oraz dzisiejszych obciążeń. Przebudowa ulicy Folwarcznej wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmniejszy liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów wynikających ze złego stanu drogi w której występują koleiny oraz nierówności poprzeczne i podłużne. Skróci czas dojazdu mieszkańców. Dzięki inwestycji zwiększy się atrakcyjność inwestycyjna terenów oraz nastąpi poprawa estetyki dzielnicy.

Nazwa dzielnicy: BĘDUSZ
Lokalizacja projektu: Plac szkolny przy Szkole Podstawowej nr 7 ul. Pińczycka 2 42-300 Myszków
Tytuł projektu: Będuskie boisko wielofunkcyjne i termomodernizacja garażu remizy OSP Smudzówka
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Ewa Gołuchowska, Łukasz Lasocki
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 150000 zł


Dzielnica Będusz jest jedną z dzielnic Myszkowa oddaloną od Centrum , nie posiada żadnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, miejsca w którym dzieci, młodzież i mieszkańcy mogliby, rozwijać swoje pasje i korzystać z profesjonalnej, nowoczesnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.Betonowe boisko nie spełnia żadnych norm stawianym dzisiaj obiektom sportowym, wręcz stwarza niebezpieczeństwo dla osób korzystających, niema komfortu użytkowania. Dlatego też w ramach niniejszego projektu, proponuje rozpoczęcie zagospodarowania terenu placu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 7, wykonanie w pierwszym etapie dwu funkcyjnego boiska do siatkówki i koszykówki technologii sztucznej nawierzchni. Obiekt będzie służył jako zaplecze sportowe dla szkoły, a także będzie ogólnodostępny boiskiem dla mieszkańców dzielnicy i miasta.Projekt zakłada również ocieplenie garażu remizy OSP Smudzówka i modernizacja kabiny samochodu bojowego OSP Smudzówka marki Jelcz. Sukcesywny rozwój bazy i zasobów OSP przyczynia się znacznie do zwiększenia poziomu realizacji zadań Strażaków Ochotników, wpływa na zwiększenie gotowości bojowej i zwiększa zainteresowanie mieszkańców udziałem w wydarzeniach realizowanych przez OSP. Zwiększa również zainteresowanie przystępowaniem do poszczególnych jednostek OSP.

Nazwa dzielnicy: PODLAS
Lokalizacja projektu: ul. Jana Pawła II
Tytuł projektu: Budowa parkingu przy terenie rekreacyjnym Stowarzyszenia PODLAS oraz budowa chodnika na ulicy Jana Pawła II (etap II)
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Halina Wieczorek
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 150000 zł


Budowa parkingu przy terenie rekreacyjnym Stowarzyszenia PODLAS oraz budowa chodnika na ulicy Jana Pawła II (etap II) w ciągu pieszego wzdłuż ulicy Jana Pawła od skrzyżowania z ulicą Ceramiczną (przy terenie PODLAS) w stronę Kościoła (do istniejącego chodnika). Całkowita długość planowanego chodnika to około 300 metrów, natomiast parkingu to okolo 300 m2. (w załączeniu szkic sytuacyjny)

Nazwa dzielnicy: MIJACZÓW
Lokalizacja projektu: 1.Obszar leśny (Michałów) przy ul.Okrzei nr. Działki 2918/10 2.ul. Mała Szpitalna
Tytuł projektu: PARK LEŚNY MICHAŁÓW ORAZ PRZEBUDOWA DROGI w ul. MAŁA SZPITALNA na odcinku 130 m od skrzyżowania z ul. Szpitalną wraz z odwodnieniem
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Ludwikowski Zenon, Kozak Marzena
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 150000 zł


Zadanie 1. Reaktywowany Park Michałów dzięki pierwszej i drugiej edycji budżetu partycypacyjnego odzyskał urok. Przyciąga mieszkańców w każdym wieku, z dzielnicy Mijaczów i z innych części miasta,duże zainteresowanie i chęć spędzanie wolnego czasu poprzez aktywny wypoczynek skłania do dalszej rozbudowy tego parku i uatrakcyjnienie go przez nowe instalację. Zadanie 2 Ulica Mała Szpitalna na odcinku ok.250 m posiada nawierzchnię asfaltową bez odwodnienia.Przy każdorazowych opadach deszczu ze względu na brak odwodnienia ulicy na najniższym odcinku drogi gromadzi się zalewisko wody, które uniemożliwia przejście pieszym po drodze oraz przejazd samochodów osobowych. Brak poboczy powoduje zatrzymywanie wody pomiędzy ogrodzeniami indywidualnych posesji, co utrudnia przejście pieszym oraz niszczenie ogrodzeń. Nadmieniam, iż z w/w drogi korzystają dzieci uczęszczające do szkoły oraz osoby starsze poruszające się na rowerach. W przypadku pozytywnego przegłosowania projektu przez mieszkańców w trakcie realizacji proszę zamieścić w procedurze przetargowej zamówienie uzupełniające, tak by w przypadku niższej ceny po przetargu wykonać dłuższy odcinek ulicy. Priorytetowym zadaniem do zrealizowania w ramach Projektu wskazuje się zadanie nr.1

Nazwa dzielnicy: MIJACZÓW
Lokalizacja projektu: 1. ul. Mała Szpitalna
Tytuł projektu: PRZEBUDOWA DROGI w ul. MAŁA SZPITALNA na odcinku 180 m od skrzyżowania z ul. Szpitalną wraz z odwodnieniem
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Marzena Kozak
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 149520 zł


Ulica Mała Szpitalna na odcinku ok.250 m posiada nawierzchnię asfaltową bez odwodnienia.Przy każdorazowych opadach deszczu ze względu na brak odwodnienia ulicy na najniższym odcinku drogi gromadzi się zalewisko wody, które uniemożliwia przejście pieszym po drodze oraz przejazd samochodów osobowych. Brak poboczy powoduje zatrzymywanie wody pomiędzy ogrodzeniami indywidualnych posesji, co utrudnia przejście pieszym oraz niszczenie ogrodzeń. Nadmieniam, iż z w/w drogi korzystają dzieci uczęszczające do szkoły oraz osoby starsze poruszające się na rowerach. W przypadku pozytywnego przegłosowania projektu przez mieszkańców w trakcie realizacji proszę zamieścić w procedurze przetargowej zamówienie uzupełniające, tak by w przypadku niższej ceny po przetargu wykonać dłuższy odcinek ulicy.

Nazwa dzielnicy: POHULANKA
Lokalizacja projektu: Zespół Szkół Publicznych nr 2 im. Jana Pawła II w Myszkowie 42-300 Myszków ul. Jaworznicka 34/Graniczna działka nr.8276-obręb Myszków
Tytuł projektu: Budowa boiska wielofunkcyjnego
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Beata Jakubiec-Bartnik
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 150000 zł


Boisko jest nieodzownym obiektem szkolnym, które ma istotny wpływ na prawidłowy rozwój i sprawność fizyczną u dzieci i młodzieży. Wybudowanie takiego obiektu z pewnością urozmaici zajęcia wychowania fizycznego, dzięki czemu będzie można w sposób bezpieczny i przyjemny rozwijać sprawność fizyczną u dzieci i młodzieży.

Nazwa dzielnicy: NOWA WIEŚ
Lokalizacja projektu: NOWA WIEŚ
Tytuł projektu: „Nasza Strzelnica sport, bezpieczeństwo, edukacja”
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Andrzej Siurda
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 150000 zł


Projekt „Nasza Strzelnica – sport, bezpieczeństwo, edukacja” •skierowany jest do mieszkańców dzielnicy Nowa Wieś oraz całego miasta Myszków. •jego podstawowym założeniem jest propagacja strzelectwa jako sportu, oraz krzewienie postaw patriotycznych i pro obronnych. •zrealizowany zostanie przy udziale Ligi Obrony Kraju w Myszkowie (w ramach działań statutowych LOK, na terenie Strzelnicy Miejskiej w Myszkowie, wykorzystując broń i amunicję należącą do klubu LOK Myszków) • projekt podzielony jest na działania na kilku płaszczyznach takich jak: -realizacja szkoleń mieszkańców Myszkowa w posługiwaniu się bronią palną, - przebudowa miejskiej strzelnicy, - zakup lektur szkolnych dla biblioteki przy szkole w Nowej Wsi, - doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi

Nazwa dzielnicy: CENTRUM
Lokalizacja projektu: MYSZKÓW UL. CERAMICZNA OD NR 9B DO NR 11E NR DZ .3616/1
Tytuł projektu: NAWIERZCHNIA NA DRODZE „SUCHA STOPA” ul. Ceramiczna od nr9 B do 11E
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Ryszard Sikorski
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 150000 zł


Projekt dotyczy utwardzenia nawierzchni drogi w Myszkowie na ul. Ceramicznej od nr 13 E do nr 11E. Celem projektu jest zebranie obecnej nawierzchni , pogłębienie , powtórne wykorzystanie dotychczasowej podbudowy , utwardzenie, położenie nawierzchni asfaltowej lub kostki betonowej . Wspomniany odcinek drogi ma długość około 400 metrów i szerokości 2,70 metra (szerokość po istniejącym śladzie). Zmiana nawierzchni uwoli mieszkańców od dziur, błota i kałuż a w suche dni tabunu kurzu po każdym przejeździe samochodu. Po deszczu przejście tym odcinkiem drogi kończy się mokrym ubłoconym obuwiem.

Nazwa dzielnicy: CISZÓWKA
Lokalizacja projektu: ul.Waryńskiego, ul.Kopernika ul.Jedwabna 93 ul.Piękna lokalizacja określona w załącznikach
Tytuł projektu: Budowa chodnika na ul.Waryńskiego i ul.Kopernika....
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Przemysław Więcek, Ewa Ziajska-Łazaj
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 150000 zł


Zadanie 1. Wykonanie chodnika przy ulicy Waryńskiego oraz ulicy Kopernika od skrzyżowania z ulicą Waryńskiego po lewej stronie na długości około 184 m (załącznik nr 1). Budowa ta będzie ostatnim elementem ciągu komunikacyjnego z dzielnicy Ciszówka do Centrum Myszkowa. Ulicą Waryńskiego i ulicą Kopernika przemieszcza się duża ilość samochodów, w tym ciężarowych, obsługujących zakłady produkcyjne na terenie byłego Zakładu Metalurgicznego "Mystal" oraz MFNE, dlatego wykonanie chodnika zapewni bezpieczeństwo i komfort mieszkańców przemieszczających się do Centrum. Zadanie 2. Wymiana na nowe około 300m bocznego zniszczonego ogrodzenia placu Szkoły Podstawowej nr 4 (załącznik nr 2/1, 2/2). Obecne ogrodzenie metalowe zostało postawione ponad 35-lat temu. Jest przerdzewiałe i posiada wiele ubytków i uszkodzeń. Nowe ogrodzenie poprawi bezpieczeństwo dzieci i estetykę placu szkolnego. Od ulicy Jedwabnej plac szkolny został wygrodzony nowym płotem. Planowane wygrodzenie boczne będzie zakończeniem zadania. Zadanie 3. Zakup i zamontowanie stołu betonowego zewnętrznego do gry w piłkarzyki na placu Szkoły Podstawowej nr 4 (załącznik nr 3/1, 3/2). Zamontowane urządzenie pozwoli rozszerzyć ofertę spędzenia czasu dla mieszkańców na rekreacji. Aktualnie mieszkańcy korzystają z placu zabaw, boiska, w tym roku zostanie zamontowanych kilka urządzeń siłowni zewnętrznej. Brakuje urządzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli mogliby spędzić rekreacyjnie czas np. gra w piłkarzyki. Zadanie 4. Zakup i zamontowanie 8 tablic ogłoszeniowych i 4 betonowych koszy. Umiejscowienie tablic i koszy zgodnie z załącznikami nr 4/1 - 8. Zamontowane tablice i kosze pozwolą mieszkańcom oraz instytucjom zamieszczać informacje i ogłoszenia w miejscach do tego wyznaczonych. Poprawi to znacznie estetykę dzielnicy i ułatwi komunikację informacyjną. Zadanie 5. Wymiana wszystkich 17-tu oznakowań przystanków autobusowych w dzielnicy Ciszówka i Gruchla zgodnie z załącznikami nr 5/1-3. Wymiana oznakowanych tablic poprawi widoczność i estetykę przystanków autobusowych. Zadanie 6. Wyrównanie nawierzchni ulicy Pięknej od nr 87 wykonane z frezu asfaltobetonowego na odcinku długości 435m. Wyrównanie nawierzchni znacznie poprawi komunikację ulicy Pięknej od nr 87. Jest to droga łącząca ulicę Piękną z ulicą Gruchla. Jej wyrównanie poprawi przejazd zarówno dla mieszkańców ulicy jak i całej dzielnicy. Priorytetowe zadania do zrealizowania w ramach Projektu wskazuje się w następującej kolejności: zadanie nr 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Nazwa dzielnicy: MRZYGŁÓDKA
Lokalizacja projektu: ul. Pogodna
Tytuł projektu: Położenie nawierzchni bitumicznej na ul. Pogodnej
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Beata Pochodnia
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 150000 zł


Projekt dotyczy remontu/ przebudowy części ulicy Pogodnej. Polegać ma na poprawie istniejącej konstrukcji drogi oraz położeniu nakładki bitumicznej na odcinku ok. 155 m tj od nr 6 (koniec nakładki położonej kilka lat temu) do nr 15 (do końca wjazdu do ostatniej zabudowanej posesji). Kilka lat temu na części ulicy Pogodnej została położona nakładka bitumiczna, remont nie objął jednak całości ulicy, objął mniej więcej jej połowę. Celem projektu jest dokończenie „inwestycji”, tak, aby dojazd do wszystkich posesji znajdujących się przy niej nie przysparzał mieszkańcom trudności. W chwili obecnej istniejąca nakładka asfaltowa pełna jest ubytków nie nadających się już do uzupełnienia.

Nazwa dzielnicy: BĘDUSZ
Lokalizacja projektu: ul. Błotna
Tytuł projektu: „Nawierzchnia na drodze ul. Błotna na odcinku 580m od skrzyżowania z ul. Szpitalną”.
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Mirosław Cupiał
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 150000 zł


Projekt dotyczy wykonania nakładki asfaltowej na drodze szutrowej o długości 580m i szerokości 3m. Lokalizacja dotyczy ul. Błotnej, zaczynając od ul. Szpitalnej. Celem projektu jest wykorzystanie istniejącej podbudowy i położenie nawierzchni asfaltowej. Projekt ten jest niezbędny ze względu na pogarszający się stan nawierzchni , a w okresie deszczowym nagminne powstawanie ubytków. Realizacja tego przedsięwzięcia zdecydowanie ułatwi dojazd do posesji, działek i udogodni życie mieszkańców oraz zmniejszy koszt naprawy pojazdów.

Nazwa dzielnicy: PODLAS
Lokalizacja projektu: Ul. Osińska Góra
Tytuł projektu: Dobudowa oświetlenia ulicznego na ulicy Osińska Góra od skrzyżowania z ulicą Grzybową do ostatnich zabudowań mieszkalnych.
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Robert Sroka
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 150000 zł


Osińska Góra, jak i cała dzielnica Podlas stanowi ciekawe uzupełnienie oferty rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców naszego miasta. Ulica Osińska Góra przebiega przez kompleks leśny (85% stanowią drzewa iglaste), gdzie dużą negatywną rolę w drzewostanie stanowią wieloletnie krzewy, których niczym nieograniczony rozrost spowodował brak pobocza. W chwili obecnej brak oświetlenia, brak chodnika, brak pobocza negatywnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy powracających wieczorami ze szkół, pracy jak i kierowców poruszających się tym odcinkiem drogi tj. od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II z ulicą Grzybową.Panujące ciemności na tym odcinku drogi powodują dyskomfort dla kierowców, jak i brak bezpieczeństwa nie tylko dla mieszkańców dzielnicy ale również dla mieszkańców naszego miasta, wśród których ruch i rekreacja zyskują coraz to nowych zwolenników. Właśnie oni w dużej mierze korzystają z nowo wyremontowanej ul. Osińska Góra, poprzez ulicę Grzybową i Dworską aż po centrum.Rejon ulicy Osińska Góra to ciekawy teren rekreacyjny, którego atrakcyjność można zwiększyć poprzez dobudowanie oświetlenia ulicznego.

Nazwa dzielnicy: NOWA WIEŚ
Lokalizacja projektu: Ulica Koziegłowska – odcinek DW 789 od przejazdu kolejowego do granicy z gminą Żarki, OSP Myszków Nowa Wieś.
Tytuł projektu: Oświetlenie ulicy Koziegłowskiej i zakup wyposażenia dla OSP Myszków Nowa Wieś
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Robert Czerwik
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 150000 zł


Projekt „Oświetlenie ulicy Koziegłowskiej i zakup wyposażenia dla OSP Myszków Nowa Wieś obejmuje trzy zadania: 1. Opracowanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 789 na ulicy Koziegłowskiej od przejazdu kolejowego do granicy z gminą Żarki na odcinku o długości około 2300 metrów. 2. Budowę oświetlenia ulicznego zgodnie z wykonanym projektem na długości 420 m tj. 210 metrów (6 słupów co 35 m) od skrzyżowania ulicy Koziegłowskiej z ulicami Słowackiego i Letniskową w kierunku Żarek i 210 metrów (6 słupów co 35 m) w kierunku przejazdu kolejowego.3. Zakup wyposażenia dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Myszków Nowa Wieś. Celem tego projektu w dwóch pierwszych punktach jest poprawa bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszego szczególnie w trudnych warunkach atmosferycznych w sezonie jesienno-zimowym i po zmroku, polepszenie komfortu życia mieszkańców ulicy Koziegłowskiej – bezpieczne dojście do własnych posesji. Trzeci punkt przewiduje zakup wyposażenia dla jednostki OSP Myszków Nowa Wieś należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo gaśniczego, która na co dzień bierze udział w licznych akcjach ratując życie i mienie mieszkańców Myszkowa.

Nazwa dzielnicy: MRZYGŁÓD
Lokalizacja projektu: 1). Myszków Plac Sportowy część działki 1013/28, 2). Myszków ul. Traugutta 43
Tytuł projektu: Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej poprzez uporządkowanie terenu przylegającego do ORLIKA i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole-Przedszkolnym nr 4 w Myszkowie
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Zofia Jastrzębska, Urszula Urbaniak, Andrzej Jastrzębski
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 150000 zł


ZADANIE 1. Lokalizacja – plac Sportowy – część działki 1013/28 położonej przy ORLIKU w Mrzygłodzie Celem tego projektu jest uporządkowanie części działki 1013/28 położonej obok ORLIKA od strony ul. Paderewskiego i ul. Włodowskiej zaznaczony na załączniku ( mapie ). Wykonanie tych prac poprawi estetykę i funkcjonalność kompleksu sportowego dzielnicy Mrzygłód znajdującego się w ty miejscu. Zakres niezbędnych prac w tym terenie to: - demontaż zdewastowanego ogrodzenia betonowego o długości ok.110mb - wywóz gruzu i kamieni zgromadzonych na tym terenie ok. 40m/3 - wykarczowanie znajdujących się tam krzewów - wyrównanie i wyprofilowanie do istniejących skarp ORLIKA terenu na pow. Około 2900m² ZADANIE 2. Przedmiotem projektu jest budowa małego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej z wykorzystaniem płyty asfaltowej do gry w piłkę – siatkową, koszykówkę oraz tenisa ziemnego i badmintona o wymiarach: 15m x 24 m = około 350 m² przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Myszkowie, w celu prowadzenia szkolnych zajęć sportowych na świeżym powietrzu. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje małe boisko do piłki koszykowej, siatkowej oraz tenisa ziemnego i badmintona. Zaplanowano dwustronne kurtyny ogrodzeniowe boiska i co najmniej 4 ławki i 4 kosze na śmieci. Lokalizacja: Teren przeznaczony na kompleks rekreacyjno – sportowy będzie znajdował się na szkolnej działce nr 1660/2 przy ul. Traugutta 43 – teren wydzielony o powierzchni 15m x 24m. Zrealizowanie projektu rozwiąże na pewno jeden z głównych problemów, z którymi borykają się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 im. Noblistów Polskich oraz Gimnazjum Nr 4 im. Noblistów Polskich w Myszkowie. Dzielnica Mrzygłód jest położona na obrzeżach miasta. Szkoła jako jedyna z nielicznych w mieście nie posiada kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Obecny stan zagospodarowanie terenu nie pozwalają na prowadzenie zajęć sportowych ( dwa zniszczone boiska z nawierzchnią asfaltową). Aktualne przepisy nie pozwalają na wykorzystanie posiadanych przyszkolnych obiektów sportowych. Aktywność fizyczna, zwłaszcza w miejscu do tego przystosowanym, tuż przy budynku szkolnym, na świeżym powietrzu i w gronie rówieśników, należy do ulubionych zajęć dzieci. Nic ich nie powstrzyma przed spontaniczną zabawą. W opiniach pedagogów i psychologów prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na świeżym powietrzu z rówieśnikami jest niezwykle istotne, przyczynia się do ich rozwoju fizycznego oraz uczy współżycia w grupie. Zachęcanie ucznia do aktywności fizycznej od najmłodszych lat przeradza się w pozytywne nastawie do aktywnego stylu życia w późniejszym wieku. Regularna aktywność fizyczna, obok diety dostarczającej odpowiednią ilość wapnia i witaminy D, jest niezbędna w procesie wzrostu i kształtowaniu się układu kostnego dziecka. Aktywność fizyczna ma fundamentalne znaczenie dla prawidłowej postawy ciała, elastyczności stawów, mięśni i ogólnej kondycji. Dodatkowo śmiech, wysiłek na świeżym powietrzu zwłaszcza wydolność układu oddechowego. Reasumując: 1.Przewidziane efekty i korzyści dla społeczności oraz uczniów • powstanie kompleksu sportowego pozwoli zajęcia wychowania fizycznego na obiekcie spełniających przepisy BHP • uatrakcyjni realizację zajęć wychowania fizycznego ; • zachęci uczniów do aktywnego uprawiania sportu i rekreacji w czasie wolnym od nauki; • ułatwi nawiązywanie i utrwalanie kontaktów międzyludzkich; • wpłynie pozytywnie na poprawę zdrowia; • zwiększy się aktywność fizyczna mieszkańców; • poprzez wspólną pracę, wzmocnienie solidarności i przynależności mieszkańców do dzielnicy, nastąpi zacieśnienie więzi społecznych; • uporządkowanie terenu przyległego ORLIKOWI da podstawy do zagospodarowanie go w przyszłości;

Nazwa dzielnicy: BĘDUSZ
Lokalizacja projektu: Plac szkolny przy Szkole Podstawowej nr 7 ul. Pińczycka 2 42-300 Myszków, dz. ewi. nr 3/7
Tytuł projektu: Będuskie boisko wielofunkcyjne i modernizacja placu zabaw
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Ewa Gołuchowska
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 150000 zł


Dzielnica Będusz jest jedną z dzielnic Myszkowa oddaloną od Centrum , nie posiada żadnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej,miejsca w którym dzieci , młodzież i mieszkańcy mogliby, rozwijać swoje pasje i korzystać z profesjonalnej, nowoczesnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.Betonowe boisko nie spełnia żadnych norm stawianym dzisiaj obiektom sportowym, wręcz stwarza niebezpieczeństwo dla osób korzystających , niema komfortu użytkowania. Dlatego też w ramach niniejszego projektu, proponuje rozpoczęcie zagospodarowania terenu placu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 7, wykonanie w pierwszym etapie dwufunkcyjnego boiska do siatkówki i koszykówki technologii sztucznej nawierzchni. Projekt zakłada również odnowienie placu zabaw przy szkole podstawowej nr 7, usunięcie starego niebezpiecznego sprzętu i montaż nowych urządzeń, które przyczynią się do rozwoju fizycznego dzieci a przede wszystkim zapewni im bezpieczne warunki zabawy. W godzinach przedpołudniowych z placu zabaw korzystają nauczyciele wraz z dziećmi, zaś w godzinach popołudniowych miejsce to jest ogólnodostępne dla mieszkańców z którego chętnie korzystają. Obiekt będzie służył jako zaplecze sportowe dla szkoły, a także będzie ogólnodostępnym boiskiem dla mieszkańców dzielnicy i miasta.

Nazwa dzielnicy: POHULANKA
Lokalizacja projektu: ul. Parkowa
Tytuł projektu: Remont ul. Parkowej
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Marian Tylkowski, Mirosława Picheta
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 150000 zł


Ulica Parkowa jest po ostatniej zimie jedną z najbardziej „dziurawych dróg w naszej dzielnicy. Projekt dotyczy naprawy ulicy poprzez położenie płyt JOMB w formule zaprojektuj i wybuduj na odcinku 150mb (odc B mapki), odcinek (A mapki) o długości 240 mb należałoby naprawić w formule – ręczne uzupełnienie nawierzchni destruktem asfaltowym wraz z mechanicznym zagęszczeniem. Na pozostałą część uszkodzonej nawierzchni należałoby dostarczyć 2 – 3 wanny frezu asfaltowego do rozsypania przez mieszkańców.

Nazwa dzielnicy: PODLAS
Lokalizacja projektu: - ul. Grzybowa od ulicy Dworskiej do łączenia z ul. Żarecką - ul. Gryczana
Tytuł projektu: Remont ul. Gryczanej oraz ul. Grzybowej od ul. Dworskiej do łączenia z ul. Żarecką
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Zbigniew Bartos
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 147212 zł


Projekt dotyczy: Mechanicznego profilowania z zagęszczeniem ulicy: - Gryczanej od łączenia z ul. Grzybową do łączenia z ul.Dworską na długości 260m. Karczowanie krzewów na ulicy: - Grzybowej na długości 770m od ulicy Gryczanej do łączenia z ul. Żarecką. Równanie,profilowanie,korytowanie i uzupełnianie kamieniem i frezem asfaltowym ulicy: - Grzybowej na długości 730 m (przy szerokości drogi 3m) od ul. Dworskiej należącej do Gminy Myszków do ul. Dworskiej należącej do Gminy Żarki. Odprowadzenie wody zapewni spadek poprzeczny.

Nazwa dzielnicy: CISZÓWKA
Lokalizacja projektu: ul. Pohulańska
Tytuł projektu: Modernizacja i naprawa ul. Pohulańskiej/ płyty IOMB/
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Małgorzata Dyja
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 110250 zł


ul. Pohulańska jest łącznikiem ul. Pięknej i ul. 8 Marca. Stan w jakim w tej chwili przedstawia tzn., możliwość dojazdu do domów osób tam zamieszkujących i posiadających działki jest zasługą, wyłącznie osób tam zamieszkałym./ którzy ponoszą rok , rocznie nakłady finansowe związane z utrzymaniem drogi należącej do miasta. Ze względu na brak odwodnienia tej drogi i podłoże z gliny w okresie wiosny i jesieni dojazd do posesji jest utrudniony. W górnych partiach tej drogi usytuowane są pola uprawne i nieużytki rolne. Podczas roztopów wiosennych czy też obfitych opadach, woda płynie całą szerokością drogi zalewając przy tym posesje. W okresie letnim , kurz i pył unoszący się po przejechaniu pojazdu, jest nie do zniesienia. Remont drogi poprawi estetykę i z pewnością ułatwi nam dalsze tam zamieszkiwanie. Projekt dot. odcinka drogi o dł. 300m..od ul. Pięknej do nr 33 przy ul. Pohulańskiej

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE