Dane szczegółowe

Położenie nawierzchni bitumicznej na ul. Pogodnej

ul. Pogodna

nazwa dzielnicy: MRZYGŁÓDKA


Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego uprzejmie informuje, że w ramach przedmiotowego wniosku dotyczącego Położenia nawierzchni bitumicznej na ulicy Pogodnej, Gmina Myszków ogłosiła czterokrotnie procedury przetargowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pod nazwą : Położenie nawierzchni bitumicznej na ulicy Pogodnej,  finansowanego w ramach środków pochodzących z budżetu partycypacyjnego tj. : 
- w pierwszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w systemie zaprojektuj i wybuduj nie została złożona żadna oferta.

- w drugim postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w systemie zaprojektuj i wybuduj została złożona jedna oferta przekraczająca środki jakie zostały przeznaczone na realizację .

- w trzecim postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej została zawarta umowa na wykonanie przedmiotowej dikumentacji na kwotę 32 140,00 zł.

- w czwartym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych złożono jedna ofertę przekraczającą środki jakie zostały przeznaczone na realizację.


Wobec powyższego wniosek nie zostanie zrealizowany w ramach III edycji Budżetu Partycypacyjnego.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE