Dane szczegółowe

Będuskie boisko wielofunkcyjne przy SP nr 7

Plac szkolny przy Szkole Podstawowej nr 7 ul. Pińczycka 2 42-300 Myszków

nazwa dzielnicy: BĘDUSZ


Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego uprzejmie informuje, że w ramach przedmiotowego wniosku dotyczącego Będuskiego boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 7, Gmina Myszków ogłosiła czterokrotnie procedury przetargowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pod nazwą : Będuskie boisko wielofunkcyjne przy SP nr 7,  finansowanego w ramach środków pochodzących z budżetu partycypacyjnego) tj. : 
- w pierwszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zostały złożone oferty o cenach przekraczających środki jakie zostały przeznaczone na realizację.

- w drugim postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nie została złożona żadna oferta.

- w trzecim postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została złożona oferta o cenie przekraczającej środki jakie zostały przeznaczone na realizację.

- w czwartym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nie została złożona żadna oferta.


Wobec powyższego wniosek nie zostanie zrealizowany w ramach III edycji Budżetu Partycypacyjnego.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE