Myszkowski Budżet Partycypacyjny


Lista projektów dopuszczonych do głosowania II Edycja

Liczba projektów dopuszczonych do głosowania: 23

Nazwa dzielnicy: CENTRUM
Lokalizacja projektu: ul. Skłodowskiej 7, 42-300 Myszków, Teren Przedszkola Nr 4
Tytuł projektu po weryfikacji: Boisko wielofunkcyjne dla MALUCHA (Przedszkole Nr 4)
Tytuł projektu określony przez osobę zgłaszającą: Boisko wielofunkcyjne dla MALUCHA
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Grzegorz Lech
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 119424 zł
Łącznie szacunkowo po weryfikacji: 120000 zł
Numer projektu:

Nazwa dzielnicy: CENTRUM
Lokalizacja projektu: Plac szkolny Zespołu Szkół nr 5, ul. Sikorskiego 20a, dz. ew. nr 6243, 6247/1, 6247/6, 6248/3
Tytuł projektu po weryfikacji: Boiska na 5-tkę (Zespół Szkół Publicznych nr 5)
Tytuł projektu określony przez osobę zgłaszającą: Boiska na 5-tkę
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Dariusz Muszczak, Adam Zaczkowski
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 120000 zł
Łącznie szacunkowo po weryfikacji: 120000 zł
Numer projektu:

Nazwa dzielnicy: MIJACZÓW
Lokalizacja projektu: 3232/21, 3232/25 Aleja Wolności 24 i 24A
Tytuł projektu po weryfikacji: Remont drogi dojazdowej do budynków 24 i 24A przy ul. Alei Wolności
Tytuł projektu określony przez osobę zgłaszającą: Remont drogi dojazdowej do budynków 24 i 24A przy Alei Wolności
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Walenty Chachulski
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 120000 zł
Łącznie szacunkowo po weryfikacji: 120000 zł
Numer projektu:

Nazwa dzielnicy: POHULANKA
Lokalizacja projektu: Zespół Szkół Publicznych nr 2 im. Jana Pawła II w Myszkowie 42-300 Myszków, ul. Jaworznicka 34 Graniczna Działka nr. 8276-obręb Myszków
Tytuł projektu po weryfikacji: Obiekt Sportowy - bieżnia lekkoatletyczna, urządzenia street workout park (Zespół Szkół Publicznych nr 2)
Tytuł projektu określony przez osobę zgłaszającą: Obiekt Sportowy - boisko etap II, bieżnia, urządzenia street workout
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Beata Jakubiec-Bartnik
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 120000 zł
Łącznie szacunkowo po weryfikacji: 120000 zł
Numer projektu:

Nazwa dzielnicy: BĘDUSZ
Lokalizacja projektu: Pas drogowy ul. Wyzwolenia na wysokości działek 858 i 859/1 do dzialki 865
Tytuł projektu po weryfikacji: Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i dzieci przy placu zabaw w Będuszu poprzez budowę chodnika od Kościoła do Kapliczki wraz z oznakowaniem drogowym
Tytuł projektu określony przez osobę zgłaszającą: Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i dzieci przy placu zabaw w Będuszu poprzez budowę chodnika od Kościoła do Kapliczki wraz z oznakowaniem drogowym
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Grzegorz Karcz
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 20000 zł
Łącznie szacunkowo po weryfikacji: 31000 zł
Numer projektu:

Nazwa dzielnicy: BĘDUSZ
Lokalizacja projektu: Teren szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Brzechwy w Myszkowie Będuszu (miejsce istniejących urządzeń zabawowych) przy ul. Pińczyckiej 2
Tytuł projektu po weryfikacji: Bezpieczna szkolna zabawa – budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7
Tytuł projektu określony przez osobę zgłaszającą: Bezpieczna szkolna zabawa – budowa placu zabaw przy SP nr 7
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Grzegorz Karcz
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 30000 zł
Łącznie szacunkowo po weryfikacji: 40000 zł
Numer projektu:

Nazwa dzielnicy: BĘDUSZ
Lokalizacja projektu: ul. Czarnieckiego/Wyzwolenia działka 876/12
Tytuł projektu po weryfikacji: Bezpieczne zejście z ul. Czarnieckiego na ul. Wyzwolenia poprzez utwardzenie terenu kostką brukową i wykonanie schodów terenowych wraz ze zjazdem dla wózków i rowerów
Tytuł projektu określony przez osobę zgłaszającą: Bezpieczne zejście z ul. Czarnieckiego na ul. Wyzwolenia poprzez utwardzenie terenu kostką brukową i wykonanie schodów terenowych wraz ze zjazdem dla wózków i rowerów
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Rafał Skorek
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 29000 zł
Łącznie szacunkowo po weryfikacji: 29000 zł
Numer projektu:

Nazwa dzielnicy: BĘDUSZ
Lokalizacja projektu: Teren przy ul. Folwarcznej (przy blokach spółdzielczych)
Tytuł projektu po weryfikacji: Mikro plac zabaw przy Folwarcznej
Tytuł projektu określony przez osobę zgłaszającą: Mikro plac zabaw przy Folwarcznej
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Grzegorz Karcz
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 10000 zł
Łącznie szacunkowo po weryfikacji: 15000 zł
Numer projektu:

Nazwa dzielnicy: NOWA WIEŚ
Lokalizacja projektu: Plac zabaw przy ulicach Słowicza, Bociania, Słowackiego
Tytuł projektu po weryfikacji: Aktywnym być – siłownia zewnętrzna (plaz zabaw przy ul. Słowicza, Bociania, Słowackiego)
Tytuł projektu określony przez osobę zgłaszającą: Aktywnym być – siłownia zewnętrzna
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Monika Płaczek
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 120000 zł
Łącznie szacunkowo po weryfikacji: 120000 zł
Numer projektu:

Nazwa dzielnicy: POHULANKA
Lokalizacja projektu: ul. Millenium
Tytuł projektu po weryfikacji: Ciąg pieszo – rowerowy w ul. Millenium od ul. Stawowej
Tytuł projektu określony przez osobę zgłaszającą: Ciąg pieszo – rowerowy w ul. Millenium od ul. Stawowej
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Mirosława Picheta, Marian Tylkowski
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 120000 zł
Łącznie szacunkowo po weryfikacji: 120000 zł
Numer projektu:

Nazwa dzielnicy: NOWA WIEŚ
Lokalizacja projektu: ul. Jaskółcza
Tytuł projektu po weryfikacji: Remont drogi o nawierzchni gruntowej w ul. Jaskółczej
Tytuł projektu określony przez osobę zgłaszającą: Remont drogi o nawierzchni gruntowej w ul. Jaskółczej
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Robert Czerwik
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 30000 zł
Łącznie szacunkowo po weryfikacji: 30000 zł
Numer projektu:

Nazwa dzielnicy: PODLAS
Lokalizacja projektu: ul. Osińska Góra
Tytuł projektu po weryfikacji: Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Osińska Góra od skrzyżowania z ul. Grzybową do ostatnich zabudowań mieszkalnych
Tytuł projektu określony przez osobę zgłaszającą: Dobudowa oświetlenia ulicznego na ulicy Osińska Góra od skrzyżowania z ul. Grzybową do ostatnich zabudowań mieszkalnych
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Robert Sroka
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 115000 zł
Łącznie szacunkowo po weryfikacji: 120000 zł
Numer projektu:

Nazwa dzielnicy: CENTRUM
Lokalizacja projektu: Myszków ul. Ceramiczna od nr 9B do 11E dz. 3616/1
Tytuł projektu po weryfikacji: Nawierzchnia na drodze „SUCHA STOPA” ul. Ceramiczna od 9B do 11E
Tytuł projektu określony przez osobę zgłaszającą: Nawierzchnia na drodze „SUCHA STOPA” ul. Ceramiczna od 9B do 11E
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Ryszard Sikorski
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 120000 zł
Łącznie szacunkowo po weryfikacji: 120000 zł
Numer projektu:

Nazwa dzielnicy: CENTRUM
Lokalizacja projektu: ul. Prymasa Wyszyńskiego
Tytuł projektu po weryfikacji: Przebudowa chodnika po prawej stronie ul. Prymasa Wyszyńskiego
Tytuł projektu określony przez osobę zgłaszającą: Przebudowa chodnika po prawej stronie ulicy Prymasa Wyszyńskiego
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Aleksander Zając (wniosek 14), Janina Noszczyk (wniosek 29) - WNIOSKI POŁĄCZONO
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 100000 zł
Łącznie szacunkowo po weryfikacji: 80000 zł
Numer projektu:

Nazwa dzielnicy: BĘDUSZ
Lokalizacja projektu: ul. Wyzwolenia działka nr. 848/3
Tytuł projektu po weryfikacji: Utwardzenie działki nr 848/3 kostką brukową (dojazd do działki nr 848/2 - szerokość od 3,60-5,40 m; długość 74,6m; powierzchnia 350 m2) - ul. Wyzwolenia
Tytuł projektu określony przez osobę zgłaszającą: Utwardzenie działki nr 848/3 kostką brukową (dojazd do działki nr 848/2 - szerokość od 3,60-5,40 m; długość 74,6m; powierzchnia 350 m2)
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Artur Wrona
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 40000 zł
Łącznie szacunkowo po weryfikacji: 64460 zł
Numer projektu:

Nazwa dzielnicy: MRZYGŁÓD
Lokalizacja projektu: Plac Sportowy
Tytuł projektu po weryfikacji: Przebudowa – dojazd do boisk sportowych wraz z wykonaniem nawierzchni bitumicznej w ciągu ulicy Plac Sportowy od skrzyżowania – zjazdu z ulicy Włodowskiej
Tytuł projektu określony przez osobę zgłaszającą: Przebudowa – dojazd do boisk sportowych wraz z wykonaniem nawierzchni bitumicznej w ciągu ulicy Plac Sportowy od skrzyżowania – zjazdu z ulicy Włodowskiej
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Zofia Jastrzębska, Andrzej Jastrzębski, Rafał Kołakowski
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 120000 zł
Łącznie szacunkowo po weryfikacji: 120000 zł
Numer projektu:

Nazwa dzielnicy: MIJACZÓW
Lokalizacja projektu: Obszar leśny (Michałów) przy ul. Okrzei nr działki 2918/10
Tytuł projektu po weryfikacji: Park Leśny Michałów
Tytuł projektu określony przez osobę zgłaszającą: Park Leśny Michałów
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Norbert Jęczalik
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 119000 zł
Łącznie szacunkowo po weryfikacji: 120000 zł
Numer projektu:

Nazwa dzielnicy: BĘDUSZ
Lokalizacja projektu: Ochotnicza Straż Pożarna - Smudzówka
Tytuł projektu po weryfikacji: Rozbudowa zaplecza ratowniczo-technicznego OSP Smudzówka
Tytuł projektu określony przez osobę zgłaszającą: Rozbudowa zaplecza ratowniczo-technicznego OSP Smudzówka
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Łukasz Lasocki
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 19980 zł
Łącznie szacunkowo po weryfikacji: 19980 zł
Numer projektu:

Nazwa dzielnicy: PODLAS
Lokalizacja projektu: ul. Pszenna, Ziemniaczana, Żniwna, Żarecka
Tytuł projektu po weryfikacji: Remont ulicy Pszennej, Ziemniaczanej, Żniwnej i Żareckiej
Tytuł projektu określony przez osobę zgłaszającą: Remont ulicy Pszennej, Ziemniaczanej, Żniwnej i Żareckiej
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Zbigniew Bartos
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 117000 zł
Łącznie szacunkowo po weryfikacji: 120000 zł
Numer projektu:

Nazwa dzielnicy: NOWA WIEŚ
Lokalizacja projektu: ulica Rymarska
Tytuł projektu po weryfikacji: Remont drogi o nawierzchni gruntowej w ul. Rymarskiej
Tytuł projektu określony przez osobę zgłaszającą: Remont drogi o nawierzchni gruntowej w ul. Rymarskiej
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Robert Czerwik
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 70000 zł
Łącznie szacunkowo po weryfikacji: 70000 zł
Numer projektu:

Nazwa dzielnicy: CISZÓWKA
Lokalizacja projektu: ul. Waryńskiego, ul. Jedwabna 93
Tytuł projektu po weryfikacji: Remont chodnika w ul. Waryńskiego, Budowa siłowni zewnętrznej na terenie placu szkolnego
Tytuł projektu określony przez osobę zgłaszającą: Budowa chodnika na ul. Waryńskiego, Budowa siłowni zewnętrznej na terenie placu szkolnego
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Piotr Trynda, Ewa Ziajska-Łazaj
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 119716 zł
Łącznie szacunkowo po weryfikacji: 120000 zł
Numer projektu:

Nazwa dzielnicy: MRZYGŁÓDKA
Lokalizacja projektu: ul. Palmowa od nr 76 do nr 90
Tytuł projektu po weryfikacji: Asfaltowa Palmowa
Tytuł projektu określony przez osobę zgłaszającą: Asfaltowa Palmowa
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Beata Pochodnia
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 120000 zł
Łącznie szacunkowo po weryfikacji: 120000 zł
Numer projektu:

Nazwa dzielnicy: MIJACZÓW
Lokalizacja projektu: ul. Mała Szpitalna
Tytuł projektu po weryfikacji: Przebudowa drogi w ul. Mała Szpitalna wraz z odwodnieniem na odcinku około 120 m
Tytuł projektu określony przez osobę zgłaszającą: Przebudowa drogi w ul. Mała Szpitalna na odcinku 160 m od skrzyżowania z ul. Szpitalną wraz z odwodnieniem
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Marzena Kozak
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 119069 zł
Łącznie szacunkowo po weryfikacji: 120000 zł
Numer projektu:

Lista projektów odrzuconych

Liczba projektów odrzuconych: 4

Nazwa dzielnicy: POHULANKA
Lokalizacja projektu: Las w okolicy Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego Dotyk Jury ul. Dobra, Myszków Światowit
Tytuł projektu: Śladami dinozaurów (Trasy Zdrowia PZU, Kompleks Sportowo-Rekreacyjny Dotyk Jury)
Tytuł projektu określony przez osobę zgłaszającą: Śladami dinozaurów
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Ewelina Pietrakowska
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 120000 zł
Numer projektu: 30


Przyczyna odrzucenia zadania / uwagi: Teren, wskazany we wniosku (Trasy Zdrowia PZU) stanowi własność Lasów Państwowych natomiast z uwagi na istniejące zagospodarowanie terenu Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego Dotyk Jury brak jest możliwości zlokalizowania tego rodzaju obiektów.

Nazwa dzielnicy: BĘDUSZ
Lokalizacja projektu: Plac zabaw w Będuszu na działce nr 861
Tytuł projektu: Oświetlenie terenu placu zabaw poprzez montaż masztów oświetleniowych
Tytuł projektu określony przez osobę zgłaszającą: Oświetlenie terenu placu zabaw poprzez montaż masztów oświetleniowych
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Rafał Skorek
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 10800 zł
Numer projektu: 23


Przyczyna odrzucenia zadania / uwagi: W najbliższym czasie Gmina Myszków podejmie czynności wymiany istniejącej oprawy (na słupie elektroenergetycznym przy ul. Wyzwolenia, naprzeciwko nowo wybudowanego placu zabaw) z mocy 70W na 250W, która doświetli ww. teren. Wobec powyższego wniosek staje się niezasadny.

Nazwa dzielnicy: MIJACZÓW
Lokalizacja projektu: ul. Leśna, Al. Wolności (teren pomiędzy blokami ul. Leśna 5 i 5A, a blokiem Al. Wolności 20)
Tytuł projektu: Aranżacja terenu zielonego - rekreacyjnego dla mieszkańców osiedla oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy Mijaczów (teren pomiędzy blokami ul. Leśna 5 i 5A, a blokiem Al. Wolności 20)
Tytuł projektu określony przez osobę zgłaszającą: Aranżacja terenu zielonego - rekreacyjnego dla mieszkańców osiedla oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy Mijaczów
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Adriana Irach-Borek
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 22100 zł
Numer projektu: 8


Przyczyna odrzucenia zadania / uwagi: Teren, wskazany we wniosku stanowi własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym MTBS Sp. z o.o. w Myszkowie.

Nazwa dzielnicy: NOWA WIEŚ
Lokalizacja projektu: ulica Bociania
Tytuł projektu: Zakup materiałów dla budowy wodociągu na ulicy Bocianiej
Tytuł projektu określony przez osobę zgłaszającą: Zakup materiałów dla budowy wodociągu na ulicy Bocianiej
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Robert Czerwik
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 98080 zł
Numer projektu: 6


Przyczyna odrzucenia zadania / uwagi: Zakup materiałów do budowy wodociągu na ul. Bocianiej nie kwalifikuje się do zadań finansowanych z budżetu partycypacyjnego. Zadania o których mowa powyżej należą do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myszkowie, zgodnie z podpisanym porozumieniem w sprawie uporządkowania gospodarki wodociągowej w Gminie Myszków.

Lista projektów wycofanych

Liczba projektów odrzuconych: 2

Nazwa dzielnicy: CENTRUM
Lokalizacja projektu: Osiedle dwóch bloków mieszkalnych 5, 5A przy ulicy Kościelnej i Słowiańskiej
Tytuł projektu określony przez osobę zgłaszającą: Zagospodarowanie wnętrza blokowego pomiędzy ulicami: Kościelna i Słowiańska
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Wiesław Niedzielski
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 98000 zł
Numer projektu: 4


Wniosek wycofany przez wnioskodawcę w dniu 29.06.2016 r.

Nazwa dzielnicy: CISZÓWKA
Lokalizacja projektu: Waryńskiego, Kopernika
Tytuł projektu określony przez osobę zgłaszającą: CHODNIK ZE ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: Piotr Trynda
Szacunkowa wartość określona przez osobę zgłaszającą: 105000 zł
Numer projektu: 3


Wniosek wycofany przez wnioskodawcę w dniu 21.06.2016 r.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE